لیست مطالب گزارش ورزشی
108 کشتی گیر در رقابت های جهانی مجوز شرکت را کسب کردند
رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی برای کسب سهمیه های دیگر
  • ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۷/۳
  • جلسه سالیانه کمیسیون علمی اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد
    بررسی نحوه وزن کشی کشتی گیران و برگزاری مسابقات
    تاریخچه ورزش کشتی در ایران مورد مطالعه بین المللی قرار می گیرد
  • ۹:۷ ۱۳۹۸/۷/۲