لیست مطالب گفتگو
افتخارآفرینی های بنا در کشتی فرنگی را نباید فراموش کرد
کشتی فرنگی قطعا در آینده جبران خواهد کرد
 • ۱۷:۵۹ ۱۴۰۱/۶/۲۴
 • اولویت ما شادی دل مردم است
  دلخوش به قول مسئولین نیستیم
 • ۱۴:۵۵ ۱۴۰۱/۶/۱۷
 • آماده حضور در رقابت های جهانی هستم
  در جویبار همه دوست دارند کشتی گیر شوند
 • ۱۵:۳۷ ۱۴۰۱/۶/۱۴
 • در وزن 74 کیلوگرم می مانم
  لیگ تنها محل درآمد کشتی گیران است
 • ۹:۵ ۱۴۰۱/۶/۱۴
 • دبیر نقش مهمی در موفقیت من دارد
  نماینده خانواده ای کشتی گیر در تیم ملی هستم
 • ۱۵:۲۹ ۱۴۰۱/۶/۱۳
 • از خردسالی کشتی می گرفتم
  تا جایی که بدن و ذهنم اجازه دهد کشتی می گیرم
 • ۸:۳۶ ۱۴۰۱/۶/۱۳
 • هیچ جا بدون انتخابی اعزام نشدم
  کشتی لرستان هم می تواند مانند مازندران باشد
 • ۱۴:۵ ۱۴۰۱/۶/۱۱
 • به بختیاری بودنم افتخار می کنم
  به دنبال خوشرنگ ترین مدال در رقابت های جهانی و پس از آن المپیک هستم
 • ۱۰:۴۵ ۱۴۰۱/۶/۹
 • سختی ها را برای کسب مدالی خوشرنگ تحمل می کنیم
  مطالعه را دوست دارم
 • ۸:۱۷ ۱۴۰۱/۶/۹
 • عاشق کباب های پدرم هستم
  حریفانم منتظرم در جهانی صربستان باشند
 • ۱۰:۵۰ ۱۴۰۱/۶/۸
 • دوست دارم به مردم شهرم خدمت کنم
  تمام تلاشم را در رقابت های جهانی خواهم کرد
 • ۸:۴۵ ۱۴۰۱/۶/۷
 • انتخاب نشدن اعضای هیات اجرایی سابق پیام مهمی داشت
 • ۱۹:۴۰ ۱۴۰۱/۶/۶
 • آقا تختی تک گل باغ پهلوانی است
  امیدوارم دعای خیر مردم بدرقه راه تیم های ملی کشتی در رقابت های جهانی باشد
 • ۱۳:۵ ۱۴۰۱/۶/۵