لیست مطالب گزارش ورزشی
کشتی بعنوان امید اصلی ما در توکیو به صورت ویژه مورد حمایت قرار می گیرد
90 میلیون تومان پاداش کسب سهمیه المپیک است
  • ۱۳:۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  • صالحی امیری: اولویت اول ما ورزش اول ماست
    به اعتقاد من کشتی در بهترین وضعیت ممکن در تاریخ خودش قرار دارد
    دبیر: انصافا با حضور صالحی امیری اتفاقات خوبی در کمیته ملی المپیک افتاده است
  • ۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۶