لیست مطالب کمیته داوران
اولین کلاس داوری در شرایط کرونا برگزار شد
کمیسیون داوران برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد
  • ۸:۳۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  • داوران اپلیکیشن داوری را بررسی و مشکلات آن را اطلاع دهند
  • ۹:۵۱ ۱۳۹۹/۹/۲۳
  • اقدامات خوبی برای داوری کشور به انجام رسیده
    هیچ داور بین المللی حذف نخواهد شد
  • ۸:۳ ۱۳۹۹/۹/۴