لیست مطالب پیشکسوتان
رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور طبق برنامه برگزار می شود
فریدونکنار 11 تا 16 تیرماه میزبان مسابقات
  • ۸:۲۶ ۱۴۰۱/۴/۱
  • نامگذاری مسابقات به نام قهرمانان کار خیری است
    چرخه ی انتخابی تمامی حرف و حدیث ها را از بین می برد
  • ۱۱:۴۷ ۱۴۰۱/۲/۷