لیست مطالب پیشکسوتان
تیم های پیشکسوتان در دو گروه به رقابت های جهانی اعزامی می شوند
مسابقات آزاد از 11 مهرماه و مسابقات فرنگی از 14 مهرماه آغاز می شود
  • ۱۴:۲۴ ۱۴۰۱/۷/۴
  • رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور طبق برنامه برگزار می شود
    فریدونکنار 11 تا 16 تیرماه میزبان مسابقات
  • ۸:۲۶ ۱۴۰۱/۴/۱