عملکرد بی سابقه مالی فدراسیون در سال 1402

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ 15:33
پیشرفت بی نظیر در 4 سال گذشته
فدراسیون کشتی در سال 1402 عملکرد بی سابقه ای را داشته است که در ورزش کشور یک رکورد محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، صبح امروز و در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون کشتی، عملکرد مالی فدراسیون کشتی مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.
عملکرد مالی فدراسیون درسال گذشته بیش از 423 میلیارد تومان بوده است که به این عملکرد عملکرد همکاری های استانی با 140 میلیارد تومان و عملکرد سازمان لیگ با 133 میلیارد تومان اضافه می شود که در مجموع کشتی کشور در سال 1402 نزدیک به 700 میلیارد تومان عملکرد مالی داشته است که در ورزش ایران بی نظیر است.
همچنین پیشرفت بسیار عالی عملکرد مالی فدراسیون مورد تمجید اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفت در جدول مقایسه ای زیر آمده است:


http://iawf.ir/images/Content/Contents/PicService/71_ef9f6ce1-9f76-440f-8c1a-8583895c1017/719999.jpg


گالری تصاویر

برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون