نسخه چاپی

با حضور در فدراسیون کشتی

حکم ریاست حسین مینا به وی اهداء شد
  • ۱۴:۲۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
  • رئیس فدراسیون کشتی، حکم ریاست حسین مینا بر هیئت کشتی استان هرمزگان را به وی اهداء کرد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، حسین مینا رئیس هیئت کشتی استان هرمزگان با حضور در فدراسیون کشتی حکم ریاست خود را از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دریافت کرد.

    http://iwf.ir/lnks/61640/-.aspx