برای حضور در رقابت های رسمی سال 2024 تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ 18:28
چرخه انتخابی اعلام شد
راه رسیدن به دوبنده تیم ملی در المپیک پاریس
چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت های رسمی سال 2024 از جمله قهرمانی آسیا، گزینشی المپیک، المپیک پاریس و رقابت های قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی (در صورت برگزاری) اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن چرخه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:


بسمه تعالی

چرخه  ی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های سال 2024
رقابت های قهرمانی آسیا، بازی های المپیک، قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) و جهانی زیر 23 سال


مقدمه
کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان طبق هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته با فدراسیون کشتی با هدف اجرای عدالت در نحوه ی انتخاب اعضای تیم  ملی، اقدام به تدوین چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جهت حضور در رقابت های سال 2024 به شرح ذیل نموده است.

ماده واحد   
حضور تمامی کشتی گیران در چرخه انتخابی تیم ملی الزامی است لذا عدم حضور کشتی گیر به منزله حذف از چرخه انتخابی جهت حضور در رقابت های داخلی و خارجی می باشد.   

ماده یکم:   
کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بر 6 موضوع مهم این چرخه به شرح زیر تأکید دارد:   
تبصره 1: تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود.   
تبصره 2: کشتی گیران مدال آور رقابت های جهانی 2023 صربستان و کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک گردیده اند از مراحل اولیه چرخه معاف بوده و کار خود را طبق شرایطی که برای هر وزن در چرخه  آمده است، پیگیری خواهند کرد.   
تبصره 3: در صورتی که کشتی گیری به دلیل مصدومیت نتواند در چرخه حضور داشته باشد، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی و تأیید کادر فنی و موافقت فدراسیون کشتی می تواند به کار خود در چرخه ادامه دهد.   
تبصره 4: اعضای تیم ‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان براساس این چرخه انتخاب خواهند شد.   
تبصره 5: این احتمال وجود دارد که اشتباهات داوری و یا اتفاقات پیش بینی نشده، در حین برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی به وقوع بپیوندد که باعث تغییر نتیجه یک کشتی شود. در این مورد با نظر کمیسیون داوران، کادر فنی و در نهایت فدراسیون کشتی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 6: کادر فنی با توجه به سوابق و عملکرد کشتی گیران می تواند براساس اتفاقات پیش بینی نشده با تأیید و موافقت فدراسیون کشتی تغییراتی را در چرخه اعمال نماید.       

ماده دوم:
مراحل چرخه ی انتخابی تیم ملی   
چرخه ی انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های سال 2024 شامل 5 مرحله به شرح زیر می باشد:   
1- رقابت               های قهرمانی کشور   
2- رقابت های بین المللی    
3- رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا   
4- رقابت های کسب سهمیه المپیک    
5- مرحله نهایی    

ماده سوم:
مرحله اول – رقابت های قهرمانی کشور   
1- رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور طی روزهای 6 لغایت 8 دی ماه سال 1402، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.   
2- حضور نفرات مدال‌آور مسابقات جهانی 2023 صربستان و دارندگان سهمیه المپیک در صورتی که قصد تغییر وزن خود را داشته باشند، در این مسابقات الزامی است.   
کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:   
    ملی‌ پوشانی که در رقابت‌های جهانی 2023 صربستان مدال کسب نکرده‌اند،   
    ملی پوشانی که در بازی های آسیایی هانگژو چین شرکت کرده اند،
    مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی 2023 آسیا در قزاقستان،   
    مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان 2023،   
    ملی پوشانی که مقرر بود به رقابت های جهانی زیر 23 سال در آلبانی اعزام شوند.   

3- سهمیه استان‌ها:     
هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.   
با توجه به این‌که استان‌های خوزستان، فارس و مازندران در رقابت‌ های قهرمانی جهان 2023 صربستان نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد خواهند داشت:   
    خوزستان 12 کشتی‌ گیر   
    فارس  4 کشتی‌ گیر
    مازندران 4 کشتی‌ گیر   

4- رقابت‌های قهرمانی کشور دارای رنکینگ به شرح ذیل می باشد:
    ملی پوشان رقابت های قهرمانی جهان بزرگسالان 2023 رنک 1
    ملی پوشان رقابت های بازی های آسیایی و قهرمانی آسیا 2023 رنک 2

    ملی پوشان رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال 2023 رنک 3
    ملی پوشان رقابت های قهرمانی جوانان جهان 2023 رنک 4
    
 خروجی مسابقات قهرمانی کشور:   
نفرات اول قهرمانی کشور به همراه نفرات معاف شده در آن وزن باید در تورنمنت بین  المللی وهبی امره شرکت نمایند.
 
ماده چهارم:    
مرحله دوم – رقابت های بین المللی
1- رقابت‌های بین المللی طی ماه های دی و اسفند 1402 برگزار خواهند شد.
2- کشتی گیران مدال دار معاف شده اوزان 67، 97 و 130 کیلوگرم (محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده) ورود خود را از یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی در زمستان 1402 آغاز می کنند و در صورت عدم حضور، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.   
3- کادر فنی با بررسی شرایط فنی و نتایج کسب شده توسط کشتی گیران در مسابقات بین المللی نفر اعزامی به رقابت-های قهرمانی آسیا و نفر اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک (اوزان 77 و 87 کیلوگرم) را مشخص خواهد کرد.   
4- نتایج کشتی گیران در رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک تأثیر مستقیم بر انتخاب آن ها برای مسابقات بازی های المپیک و قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) دارد. توضیحات وزن به وزن در این خصوص در ادامه آمده است.   

ماده پنجم:   
مرحله سوم- رقابت‌های قهرمانی آسیا   
1- رقابت‌های قهرمانی آسیا 23 لغایت 28 فروردین ماه 1403 برگزار خواهد شد.   
2- با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب مدال در رقابت های آسیایی، در انتخاب نفرات به  عنوان ملی پوش و یا راهیابی به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأثیر مستقیم دارد.   

ماده ششم:    
مرحله چهارم- رقابت های کسب سهمیه المپیک   
1- رقابت های سهمیه المپیک قاره آسیا 31 فروردین لغایت 2 اردیبهشت 1403 برگزار خواهد شد.
2- رقابت های سهمیه المپیک جهانی 20 لغایت 23 اردیبهشت 1403 برگزار خواهد شد.   
3- با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه)، کسب سهمیه در انتخاب نفرات به عنوان ملی پوش تأثیر مستقیم دارد.   


ماده هفتم:    
مرحله پنجم- مرحله نهایی   
1- مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیمه دوم خرداد ماه 1403 برگزار می شود.
کشتی گیرانی که طبق بندهای مفاد چرخه و توضیحات تکمیلی برای اوزان دهگانه به مرحله نهایی راه یافته اند، با نظر کادر فنی به یک تورنمنت اعزام و یا در یک رقابت داخلی به مصاف هم می روند.   

 ماده هشتم:   
توضیحات پایانی   
به دلیل این‌که از تمامی ظرفیت‌های کشتی کشور استفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران مستعدی در طول اجرای چرخه‌ی انتخابی تیم ملی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین                     المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و توسط کادر فنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور در ادامه چرخه انتخابی قرار خواهند گرفت.       

 ماده نهم:    
توضیحات در مورد اوزان دهگانه   

وزن 55 کیلوگرم:   
با توجه به‌ کسب مدال برنز رقابت های جهانی 2023 صربستان توسط پویا دادمرز، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- پویا دادمرز از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف می باشد.       
2- نفر اول رقابت های قهرمانی کشور به همراه پویا دادمرز به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.   
3- در صورتی که پویا دادمرز به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.   
4- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال شود، عملکرد دو کشتی گیر در یک تورنمنت بین المللی و یا دیدار انتخابی، فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.   
5- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال نشود، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج می شود و پویا دادمرز برای رقابت های قهرمانی جهان انتخاب می گردد.
6- نفر اول قهرمانی کشور در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی-گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن 60 کیلوگرم:   
با توجه به‌ کسب سهمیه المپیک توسط مهدی محسن نژاد، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- مهدی محسن نژاد از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف می باشد.
2- نفر اول رقابت های قهرمانی کشور به همراه مهدی محسن نژاد به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد فنی و نتایج آن ها کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.   
3- در صورتی که مهدی محسن نژاد به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در بازی های المپیک پاریس خواهد بود.   
4- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال شود. عملکرد دو کشتی گیر در یک تورنمنت بین المللی و یا دیدار انتخابی، فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.   
5- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال نشود، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج می شود و مهدی محسن نژاد برای بازی های المپیک انتخاب می گردد.
6- نفر اول قهرمانی کشور در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی-گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.   

وزن 63 کیلوگرم:       
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی در سال 2023 کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.   
2- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
3- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) اعزام و نفر برتر ملی پوش این وزن خواهد شد.   
4- پس از اتمام تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن 67 کیلوگرم:       
با توجه به کسب مدال برنز و سهمیه المپیک توسط محمدرضا گرایی و کسب نتایج قابل قبول فنی توسط دانیال سهرابی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- محمدرضا گرایی و دانیال سهرابی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف می باشند.
2- محمدرضا گرایی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان 1402) با نظر کادر فنی است.   
3- دانیال سهرابی ورود خود را از رقابت های رنکینگ اول در دی ماه 1402 آغاز می کنند و در صورت عدم حضور، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد.   
4- نفر اول رقابت های قهرمانی کشور به همراه دانیال سهرابی به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
5- در صورتی که نفر منتخب، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
6- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، محمدرضا گرایی با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کنند.
7- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با محمدرضا گرایی به یک تورنمنت بین المللی اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت ها ملی پوش خواهد شد.
8- در صورتی که نفر منتخب، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از قهرمانی شود، محمدرضا گرایی برای بازی های المپیک انتخاب می گردد.   
9- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن 72 کیلوگرم:       
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی در سال 2023 کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:   
1- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.   
2- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
3- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) اعزام و نفر برتر ملی پوش این وزن خواهد شد.   
4- پس از اتمام تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.


وزن 77 کیلوگرم:   
با توجه به‌ عملکرد مطلوب امین کاویانی نژاد، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:   
1- امین کاویانی نژاد از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.   
2- با توجه به شرایط وزن 77 کیلوگرم و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور 2 کشتی گیر، کادر فنی موارد زیر را در نظر گرفته است:   
3- نفر اول قهرمانی کشور به همراه امین کاویانی نژاد به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.   
4- در صورتی که کشتی گیر منتخب سهمیه المپیک را بگیرد ملی پوش این وزن در بازی های المپیک خواهد بود.   
5- در صورتی که کشتی گیر منتخب سهمیه نگیرد، کشتی گیری که در مسابقات آسیایی شرکت کرده است به رقابت های گزینشی جهانی اعزام خواهد شد و در صورت کسب سهمیه به بازی های المپیک اعزام خواهد شد.
4- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن 82 کیلوگرم:   
با توجه به تغییر وزن علیرضا مهمدی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:       
1- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.   
2- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
3- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی پوش اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) اعزام و نفر برتر ملی پوش این وزن خواهد شد.   
4- پس از اتمام تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن 87 کیلوگرم:   
با توجه به اینکه در این وزن مدال جهانی و سهمیه المپیک در سال 2023 کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- با توجه به شرایط وزنی 87 کیلوگرم و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور 2 کشتی گیر، کادر فنی موارد زیر را در نظر گرفته است:   
2- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.   
3- در صورتی که کشتی گیر منتخب سهمیه بگیرد ملی پوش این وزن در بازی های المپیک خواهد بود.   
4- در صورتی که کشتی گیر منتخب سهمیه نگیرد، کشتی گیری که در مسابقات آسیایی شرکت کرده است به رقابت های گزینشی جهانی اعزام خواهد شد و در صورت کسب سهمیه به بازی های المپیک اعزام خواهد شد.
5- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت های جام تختی (ویژه کشتی گیران زیر 23 سال) ملی پوش این وزن در این رقابت ها خواهد بود.

وزن ۹۷ کیلوگرم:   
با توجه به کسب مدال برنز و سهمیه المپیک توسط محمدهادی ساروی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- محمدهادی ساروی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
2- محمدهادی ساروی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورشان در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان 1402) با نظر کادر فنی است.   
3- نفر اول قهرمانی کشور ورود خود را از رقابت های رنکینگ اول در دی ماه 1402 آغاز می کنند و در صورت عدم کسب مدال طلا، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد. در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر وی شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود.
4- نفر اول رقابت های قهرمانی کشور در صورت کسب مدال طلا از رقابت های رنکینگ اول در ادامه چرخه، به همراه محمدهادی ساروی به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام خواهد شد و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را انتخاب خواهد کرد.
5- در صورتی که محمدهادی ساروی به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در بازی های المپیک خواهد بود.   
6- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از طلا شود، محمدهادی ساروی برای بازی های المپیک انتخاب می گردد.   
7- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
8- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، محمدهادی ساروی با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کنند.
9- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با محمدهادی ساروی به یک تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت ها ملی پوش خواهد شد.

وزن 130 کیلوگرم:   
با توجه به کسب مدال طلا و سهمیه المپیک توسط امین میرزازاده، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
1- امین میرزازاده از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
2- امین میرزازاده مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان 1402) با نظر کادر فنی است.   
3- نفر اول قهرمانی کشور ورود خود را از رقابت های رنکینگ اول در دی ماه 1402 آغاز می کنند و در صورت عدم کسب مدال طلا، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد.    در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر وی شرایط سنی زیر 23 سال را داشته باشد ملی پوش این وزن در رقابت های قهرمانی جهان زیر 23 سال خواهد بود.
4- نفر اول رقابت های قهرمانی کشور در صورت کسب مدال طلا از رقابت های رنکینگ اول در ادامه چرخه به همراه امین میرزازاده به تورنمنت بین المللی وهبی امره اعزام خواهد شد و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادر فنی نفر اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا را انتخاب خواهد کرد.
5- در صورتی که امین میرزازاده به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی پوش این وزن در بازی های المپیک خواهد بود.   
6- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از طلا شود، امین میرزازاده برای بازی های المپیک انتخاب می گردد.   
7- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
8- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، امین میرزازاده با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کنند.
9- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با امین میرزازاده به یک تورنمنت بین المللی (خرداد ماه 1403) اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت ها ملی پوش خواهد شد.

ماده دهم:    
رعایت نظم و انضباط اردویی   
1- کشتی گیرانی که نظم و انضباط و مسائل اخلاقی را در اردوها رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات نداشته نباشند، تصمیم گیری لازم بعمل می آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های پیش رو را دارد.   
2- حضور کشتی گیران در چرخه ی انتخابی تیم ملی به منزله پذیرش آن است و اگر طبق مفاد چرخه، از گردونه رقابت خارج شوند حق اعتراض نخواهند داشت.   
3- هرگونه اعتراض به اجرای چرخه از سوی کشتی گیر، صرفاً باید از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون به صورت مکتوب داده شود و فدراسیون پیگیری و اطلاع رسانی می نماید.
برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد
با حضور 360 کشتی گیر از شهر زنجان
تمرین تیم ملی کشتی آزاد جوانان به میزبانی استان سمنان (گزارش تصویری)
آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در شهر ری
برگزاری مسابقات چندجانبه کشتی آزاد و فرنگی به میزبانی استان کردستان
پایان لیگ کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استان تهران با معرفی تیم های برتر
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن (گزارش تصویری 6)
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن (گزارش تصویری 5)
کلیپی از تمرینات تیم ملی کشتی آزاد جوانان در سمنان
تمرین دومیدانی و هوازی تیم ملی کشتی آزاد جوانان به میزبانی سمنان (گزارش تصویری)
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن
هشتمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان - تنکابن