لیست مطالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
اصلاحیه شیوه نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریتی داوارن کشتی کشور اعلام شد
  • ۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۸/۱
  • (مدت زمان این آیین نامه منقضی شده و قابل استناد نمی باشد)
    شیوه نامه تشکیل شورای مربیان کشور اعلام شد
  • ۹:۲۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف کمیسیون داوران هیأت های کشتی اعلام شد
  • ۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱/۲۲