از سوی فدراسیون کشتی

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ 08:12
اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد
زمانبندی اجرای مسابقات داخلی و داخلی بین المللی
اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی کشور شامل برگزاری مسابقات داخلی و داخلی بین المللی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم سال 1396 در رشته های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

جوانان-آزاد

سمنان

12/07تا 14/07/96

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

جوانان-آزاد

اردبیل

18/07 تا 21/07/96

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

جوانان-فرنگی

اردبیل

18/07 تا 21/07/96

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

جوانان-فرنگی

کرمان

19/07تا 21/07/96

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

جوانان-آزاد

البرز

25/07تا 28/07/96

برگزاری مسابقات قهرمانی کشورالف)

جوانان-فرنگی

البرز

25/07تا 28/07/96

فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

بزرگسالان - آزاد

کاشان

01/08تا02/08/96

فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

بزرگسالان- فرنگی

کاشان

01/08تا02/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

03/08تا 05/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

03/08تا 05/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

09/08تا 12/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

بزرگسالان -فرنگی

قم

09/08تا 12/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

بزرگسالان -آزاد

لرستان

09/08تا 12/08/96

مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

بزرگسالان -فرنگی

لرستان

09/08تا 12/08/96

برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

نونهالان -آزاد

استان داوطلب

29/08تا 01/09/96

برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

نونهالان -فرنگی

استان داوطلب

01/09تا 03/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

نوجوانان – آزاد

استان داوطلب

04/09تا 07/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

نوجوانان - فرنگی

استان داوطلب

04/09تا 07/09/96

مسابقات جام شاهد

جوانان – فرنگی

استان داوطلب

06/09تا 08/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

نوجوانان - فرنگی

تهران

07/09تا 10/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

نوجوانان – آزاد

تهران

07/09تا 10/09/96

مسابقات جام شاهد

جوانان-آزاد

استان داوطلب

09/09تا 11/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

نوجوانان - فرنگی

کردستان

14/09تا17/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

نوجوانان – آزاد

کردستان

14/09تا17/09/96

جام باشگاههای جهان

بزرگسالان -آزاد

مشارکتی -ایران

15/09 تا 17/09/96

جام باشگاههای جهان

بزرگسالان -فرنگی

مشارکتی -ایران

23/09 تا 24/09/96

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک

بزرگسالان (بانوان)

تهران   خانه کشتی

23/09 تا 24/09/96

رقابت های عمومی ( open )

بزرگسالان -آزاد

تهران – خانه کشتی

هفته دوم دیماه

رقابت قهرمانی عمومی ( open )

بزرگسالان -فرنگی

تهران – خانه کشتی

هفته دوم دیماه

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

نوجوانان- پهلوانی

استان داوطلب

هفته سوم دیماه

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

جوانان – پهلوانی

استان داوطلب

هفته سوم دیماه

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

بزرگسالان - پهلوانی

استان داوطلب

هفته سوم دیماه

برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان - فرنگی

تهران – خانه کشتی

هفته آخر دیماه

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان- آزاد

تهران – خانه کشتی

هفته آخر دیماه

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان - فرنگی

تهران – خانه کشتی

هفته آخر دیماه

برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان- آزاد

تهران – خانه کشتی

هفته آخر دیماه

جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -فرنگی

خوزستان

04 /11 تا 06/11/96

جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -آزاد

آذربایجان شرقی

11 /11 تا 13/11/96

آغاز لیگ 300 روزه

بزرگسالان – آزاد

استان داوطلب

نیمه دوم بهمن ماه

آغاز لیگ 300 روزه

بزرگسالان – فرنگی  

استان داوطلب

نیمه دوم بهمن ماه

مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

نوجوانان- آزاد

استان داوطلب

25/11تا 27/11/96

مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

نوجوانان-بزرگسالان

استان داوطلب

25/11تا 27/11/96

مسابقات جام یادگار امام (ره)

نوجوانان - آزاد

استان داوطلب

16/12تا 18/12/96

مسابقات جام یادگارامام (ره)

نوجوانان - فرنگی

استان داوطلب

22/12تا 24/12/96
برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون