TopNews

مراسم تجلیل از سه پیشکسوت کشتی کشور (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید صدرزاده- فدراسیون کشتی
سه شنبه 30 دی ماه

۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مراسم تجلیل از سه پیشکسوت کشتی کشور (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید صدرزاده- فدراسیون کشتی
سه شنبه 30 دی ماه


۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ظهر امروز و با پیگیری کمیته پیشکسوتان

از سه پیشکسوت کشتی تقدیر شد


۱۲:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- سه شنبه 30 دی ماه


۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
new1 پس از حضور رئیس فدراسیون کشتی در استان گلستان

احیای دوباره کشتی شهر گالیکش

۲۱:۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 اخباری از کشتی آذربایجان شرقی

بررسی مشکلات کشتی سردرود

۲۰:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 مراسم تجلیل از سه پیشکسوت کشتی کشور (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید صدرزاده- فدراسیون کشتی
سه شنبه 30 دی ماه

۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 ظهر امروز و با پیگیری کمیته پیشکسوتان

از سه پیشکسوت کشتی تقدیر شد

۱۲:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- سه شنبه 30 دی ماه

۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ زاگرب

نفرات برتر مشخص شدند

۹:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

new1 به منظور بررسی کشتی بیرجند

سروری با رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان دیدار کرد

۸:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰