لیست مطالب اخبار
کلاس مربیگری در مشهد بسیار تأثیرگذار بود
دانش مربیان باید با کشتی روز هماهنگی داشته باشد
  • ۱۰:۱۵ ۱۴۰۱/۴/۳
  • وزارت ورزش موظف به پرداخت بودجه سالیانه کشتی است
    بودجه درنظر گرفته مجلس برای کشتی متفاوت است
  • ۱۲:۵۴ ۱۴۰۱/۴/۲