نسخه چاپی

کلیپی از انجام تمرینات کشتی توسط ملی پوشان آزادکار (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - چهارشنبه 30 تیرماه
  • ۱۲:۰ ۱۴۰۰/۴/۳۱
  • کلیپی از تمرینات کشتی ملی پوشان آزادکار در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده

    http://iwf.ir/lnks/61112/-.aspx