نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

زمانبندی برنامه های فنی در شش ماهه دوم سال 96 اعلام شد
 • ۱۲:۵۲ ۱۳۹۶/۶/۱۴
 • زمانبندی اجرای برنامه های فنی فدراسیون کشتی در شش ماهه دوم سال 1396 اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، ضمنا تورنمنت  های بین المللی ، سه ماهه آخر سال 96 پس از اعلام تقویم سال 2018  اتحادیه جهانی  تعیین خواهد شد


  -این زمان بندی به شرح زیر است:
   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نونهالان و خردسالان کشتی آزاد کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی بستر سازی (3)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  16/06تا 21/06/96

  اردوی بستر سازی (4)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  05/08تا 10/08/96

  اردوی آمادگی تورنمنت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  25/08تا 02/09/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  02/09تا 03/09/96

  اردوی بستر سازی (5)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم دی ماه

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  اردوی بستر سازی (6)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول اسفند ماه

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نونهالان و خردسالان کشتی فرنگی  کشور درسال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی بستر سازی (3)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  16/06تا 21/06/96

  اردوی بستر سازی (4)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  05/08تا 10/08/96

  اردوی آمادگی تورنمنت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  25/08تا 02/09/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  02/09تا 03/09/96

  اردوی بستر سازی (5)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه دوم دی ماه

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان - فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  اردوی بستر سازی (6)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول اسفند ماه

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نوجوانان  کشتی آزاد کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی   مسابقات جهانی (3)

  نوجوانان - آزاد

  استان داوطلب

  04/06تا 14/06/96

  مسابقات قهرمان   جهانی

  نوجوانان - آزاد

  یونان

  14/06تا 19/06/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

                       04/09تا07/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان – آزاد

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان – آزاد

  کردستان

  14/09تا 17/09/96

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  17/10تا 22/10/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  اسفند ماه

    زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی   مسابقات جهانی (3)

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  04/06تا 14/06/96

  مسابقات قهرمان   جهانی

  نوجوانان - فرنگی

  یونان

  14/06تا 19/06/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

                       04/09تا07/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان - فرنگی

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان - فرنگی

  کردستان

  14/09تا 17/09/96

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  17/10تا 22/10/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  اسفند ماه

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی جوانان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان-آزاد

  سمنان

  11/07تا13/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-آزاد

  اردبیل

   

  18/7تا21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

  جوانان-آزاد

  البرز

  25/07تا 28/07/96

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  10/010تا 15/010/96

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  02/08 تا 10/08/96

  مسابقات جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  15/09تا 17/09/96

  اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  20/10 تا 29/10/96

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان-آزاد

  آذربایجان شرقی

  30/10 تا 01/11/96

   اردوهای تدارکاتی تورنمنت های   بین المللی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  دی – بهمن - اسفند

    شرکت در تورنمنت های   بین المللی

  جوانان-آزاد

  تقویم 2018

  دی – بهمن - اسفند

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان – فرنگی

  سیستان و بلوچستان

  11/07تا13/07/96

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان – فرنگی

  اردبیل

   

  18/7تا21/07/96

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

  جوانان – فرنگی

  البرز

  25/07تا 28/07/96

   

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  10/10تا 15/10/96

   

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  02/08 تا 10/08/96

   

  مسابقات جهانی مسابقات غرب آسیا

  جوانان – فرنگی

  اردن

  06/08تا 08/08/96

   

  مسابقات جام شاهد

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  11/08 تا 12/08/96

   

  اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  20/10 تا 27/10/96

   

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – فرنگی

  خوزستان

  27/10 تا 29/10/96

   

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  15/12 تا 25/12/96

   

    اردوهای تدارکاتی تورنمنت های   بین المللی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  دی – بهمن - اسفند

   

    شرکت در تورنمنت های   بین المللی

  جوانان – فرنگی

  تقویم 2018

  دی – بهمن - اسفند


  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی آزاد  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دو هفته درشهریور ماه

  اردوی تدارکاتی   مسابقات ایندورگیم (1)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  01/06 تا 10/06/96

  اردوی تدارکاتی   مسابقات ایندورگیم (2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  15/06 تا 26/06/96

  اردوی تدارکاتی جام مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  18/06 تا 25/06/96

  تورنمنت بین المللی مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  بلاروس

  25/06تا 26/06/96

  مسابقات ایندورگیم

  بزرگسالان -آزاد

  ترکمنستان

  27/06تا 05/07/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دو هفته درمهرماه

  (1) اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  19/07 تا 29/07/96

  اردوی تدارکاتی   مسابقات ایندورگیم (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  05/06تا 15/06/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  02/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  06/08تا 09/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -آزاد

  لرستان

  09/08تا12/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  01/08 تا 10/08/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23(2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  04/08 تا 14/08/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23(3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  مسابقات جهانی زیر23

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  30/08تا 5/09/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  10/09 تا 20/09/96

  جام باشگاههای جهان

  بزرگسالان -آزاد

  مشارکتی -ایران

  09/09 تا 10/09/96

  برگزاری سوپر جام لیگ کشتی کشور

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  دی ماه

  رقابت های عمومی ( open )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  17/10تا 22/010/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (5)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  1/10 تا 10/10/96

  اردوی جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/10تا 27/10/96

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  آذربایجان شرقی

  27/10تا 29/10/96

  اردو های  تدارکاتی تورنمنت  های بین المللی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  دی – بهمن - اسفند

    شرکت در تورنمنت   های بین المللی

  بزرگسالان -آزاد

  تقویم 2018

  دی – بهمن - اسفند

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی مسابقات ایندور گیم (1)

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  01/06 تا 10/06/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات ایندور گیم (2)

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  15/06 تا 26/06/96

  اردوی تدارکاتی  جام تورلیخانف

  بزرگسالان –فرنگی

  استان داوطلب

  24/06تا 30/06/96

  مسابقات ایندورگیم

  بزرگسالان – فرنگی

  ترکمنستان

  27/06تا 05/07/96

  رقابت های جام تورلیخانف

  بزرگسالان – فرنگی

  قزاقستان

  01/07/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –فرنگی

  استان داوطلب

  یک یا دو هفته در مهر ماه

  (1) اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  19/07 تا 29/07/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  02/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  06/08تا 09/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -فرنگی

  لرستان

  09/08تا 12/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (2)

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  01/08 تا 10/08/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23 (2)

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  04/08 تا 14/08/ 96

  اردوی تدارکاتی جام کاریف

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  18/08تا 25/08/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی زیر23(3)

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  مسابقات جهانی زیر23

  بزرگسالان – فرنگی

  استان داوطلب

  30/08تا 5/09/96

  مسابقات بین المللی کاریف

  بزرگسالان -فرنگی

  اکراین

  25/08 تا 27/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (4)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  10/09 تا 20/09/96

  جام باشگاههای فرنگی

  بزرگسالان -فرنگی

  مشارکتی – ایران

  23/09تا 24/09/96

  برگزاری سوپر جام لیگ باشگاهها کشتی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  دیماه

  رقابت قهرمانی عمومی ( open )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  17/10تا 22/010/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (5)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  1/10 تا 10/10/96

  اردوی جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  23/10تا 30/11/96

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  خوزستان

  27/10تا 29/10/96

    اردو های   تدارکاتی تورنمنت   های بین المللی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  دی – بهمن - اسفند

    شرکت در تورنمنت   های بین المللی

  بزرگسالان -فرنگی

  تقویم 2018

  دی – بهمن - اسفند

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان (گراپلینگ)کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  30/05 تا 08/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  12/06 تا 23 /06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(3)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  04/07 تا 013/07/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان –گراپلینگ

  باکو

  14/07 تا 17/07/96

  مسابقات قهرمان کشور

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  04/11تا 06/11/96

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان (آلیش) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش (3)

  بزرگسالان – آلیش

  استان داوطلب

  12/06 تا 23 /06/96

  مسابقات ایندور گیم

  بزرگسالان – آلیش

  ترکمنستان

  27/06 تا 05/07/96

  اردوی تدارکاتی جام جهانی

  بزرگسالان –آلیش

  استان داوطلب

  13/09 تا 20/09/96

  جام جهانی بانوان

  بزرگسالان –آلیش

  بلاروس

  20/09 تا 22/09/96

  مسابقات قهرمانی کشور

  بزرگسالان –آلیش

  استان داوطلب

  4/11تا 06/11/96

  اردوی تدارکاتی جام ارکین بایف

  بزرگسالان – آلیش

  استان داوطلب

  19/12 تا 25/12/96

  جام ارکین بایف قرقیزستان

  بزرگسالان –آلیش

  قرقیزستان

  26/12 تا 28/12/96

                 زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان (گراپلینگ )کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  04/06 تا 14/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  19/06 تا 29/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی   تیم ملی گراپلینگ(3)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  03/07 تا 013/07/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان –گراپلینگ

  باکو

  14/07 تا 17/07/96

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان   (آلیش) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم   تیم ملی آلیش (2)

  بزرگسالان – آلیش

  استان داوطلب

  01/06 تا 10/06/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش (3)

  بزرگسالان – آلیش

  استان داوطلب

  16/06 تا 26/06/96

  مسابقات ایندور گیم

  بزرگسالان – آلیش

  ترکمنستان

  27/06 تا 05/07/96

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان( ساحلی )کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی جهانی

  بزرگسالان – ساحلی

  استان داوطلب

  07/06 تا 17/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  جوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  07/06 تا 17/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  نوجوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  07/06 تا 17/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  بزرگسالان – ساحلی

  استان داوطلب

  23/06 تا 03/07/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  جوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  23/06 تا 03/07/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  نوجوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  23/06 تا 03/07/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  بزرگسالان – ساحلی

  استان داوطلب

  10/07 تا 20/07/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  جوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  10/07 تا 20/07/96

  اردوی تدارکاتی جهانی

  نوجوانان – ساحلی

  استان داوطلب

  10/07 تا 20/07/96

  مسابقات جهانی کشتی ساحلی

  بزرگسالان – ساحلی

  ترکیه

  21/07 تا 23/07/96

  مسابقات جهانی کشتی ساحلی

  جوانان – ساحلی

  ترکیه

  21/07 تا 23/07/96

  مسابقات جهانی کشتی ساحلی

  نوجوانان – ساحلی

  ترکیه

  21/07 تا 23/07/96

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان(پهلوانی   ) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم (2)

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  01/06 تا 10/06/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم (3)

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  16/06 تا 26/06/96

  اردوی تدارکاتی  جام مدوید

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  18/06 تا 25/06/96

  جام مدوید

  بزرگسالان – پهلوانی

  بلاروس

  25/06 تا 26/06/96

  مسابقات ایندور گیم کشتی پهلوانی

  بزرگسالان – پهلوانی

  ترکمنستان

  27/06تا 05/07/95

  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی (1)

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  10/07 تا20/07/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات  جهانی(2)  

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  25/07تا 05/08/95

  مسابقات جهانی کشتی پهلوانی

  بزرگسالان – پهلوانی

  مشارکتی –  مراکش یا ایتالیا

  اواخر مهر ماه

  جام   جایزه بزرگ پهلوانی (1)

  بزرگسالان – پهلوانی

  کشور داوطلب

  آبانماه

  جام جایزه بزرگ پهلوانی(2)

  جوانان – پهلوانی

  کشور داوطلب

  آبانماه

  قهرمان کشوری

  نوجوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  26/10تا 27/10/96

  قهرمان کشوری

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  27/10تا 28/10/96

  قهرمان کشوری

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  28/10تا 29/10/96

  اردوی مسابقات جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  23/10 تا 1/11/96

  مسابقات جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان – پهلوانی

  یزد

  30/10 تا 1/11/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور  

  نوجوانان- پهلوانی

  استان داوطلب

  08/12تا 09/12/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  09/12تا 10/12/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

  بزرگسالان –پهلوانی

  استان داوطلب

  10/12تا 11/12/96

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان( چوخه) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  جشنواره کشتی   با چوخه

  بزرگسالان – چوخه

  آشخانه

  25 شهریور ماه  

  30مسابقه کشتی با   چوخه

  بزرگسالان – چوخه

  ارکان

  شهریور ماه  

  مسابقه کشتی با   چوخه

  بزرگسالان – چوخه

  باغچق

  10 مهرماه  

  مسابقه کشتی با   چوخه

  بزرگسالان – چوخه

  آوا

  22 بهمن ماه   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی پیشکسوتان در سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  مسابقات قهرمان کشوری

  پیشکسوتان

  تبریز

  28/05تا 30/05/96

  مسابقات قهرمانی جهان پیشکسوتان

  پیشکسوتان

  بلغارستان

  18/07تا23/07/96

  زمانبندی اجرای برنامه کمک به توسعه کشتی های پهلوانی

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  کلاس داوری کشتی پهلوانی افریقا

  بزرگسالان –پهلوانی

  مراکش

  اردیبهشت ماه

  کلاس مربیگری کشتی پهلوانی افریقا

  بزرگسالان –پهلوانی

  مراکش

  اردیبهشت ماه

  مسابقات افریقایی

  بزرگسالان –پهلوانی

  مراکش

  اردیبهشت ماه

  کلاس داوری کشتی پهلوانی اروپا

  بزرگسالان –پهلوانی

  صربستان

  اردیبهشت ماه

  کلاس مربیگری کشتی پهلوانی اروپا

  بزرگسالان –پهلوانی

  صربستان

  اردیبهشت ماه

  مسابقات اروپایی

  بزرگسالان –پهلوانی

  صربستان

  14/02تا 17/02/96

  کلاس داوری کشتی پهلوانی پان امریکن

  بزرگسالان –پهلوانی

  ونزوئلا

  تیر ماه

  کلاس مربیگری کشتی پهلوانی پان امریکن

  بزرگسالان –پهلوانی

  ونزوئلا

  تیر ماه

  مسابقات پان امریکن

  بزرگسالان –پهلوانی

  ونزوئلا

  31/04 تا 1/05/96

  تورنمنت مدوید

  بزرگسالان –پهلوانی

  بلاروس

  25/06 تا 26/06/96

  مسابقات آسیایی

  بزرگسالان –پهلوانی

  عشق آباد

  27/06 تا 04/07/96

  مسابقات جهانی

  بزرگسالان –پهلوانی

  مشارکتی – ایران

  آبانماه

  جام   جایزه بزرگ پهلوانی (1)

  بزرگسالان – پهلوانی

  کشور داوطلب

  آبانماه

   

  http://iwf.ir/lnks/50692/-.aspx