نسخه چاپی

با موافقت فدراسیون کشتی/

پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی منصوب شدند

  • ۱۱:۲۱ ۱۳۹۲/۲/۱۴
  • پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان منصوب شدند.


    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر داود آزادبخت بعنوان پزشک تیم ملی کشتی آزاد و دکتر تورج ملک محمدی بعنوان پزشک تیم ملی کشتی فرنگی  معرفی شدند.


    همچنین مهدی کاظمی گرجی بعنوان فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و رضا فرجی و مهران علی پور بعنوان پزشکیار تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان منصوب شدند.

    http://iwf.ir/lnks/33703/-.aspx