لیست مطالب اخبار بانوان
وبینار دانش افزایی کشتی آلیش و کلاسیک بانوان برگزار می شود
در صورت گرفتن مجوز رقابت های قهرمانی کشور انجام خواهد شد
  • ۸:۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  • اردوی خوبی را با حضور بانوان آلیش کار برگزار کردیم
    نفرات هم از نظر فنی و هم از نظر جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند
  • ۹:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۴