لیست مطالب انستيتو كشتي ايران
برگزاری 2 کارگاه آموزشی شروع کار بود
باید زمان بیشتری را برای آموزش مربیان بگذاریم
  • ۷:۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳
  • جای خالی یکسان سازی تمرینات در کشتی کشور مشهود بود
    مدرسین برای بروز کردن کشتی و پیشرفت آن پای کار بیایند
  • ۱۰:۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶