لیست مطالب انستيتو كشتي ايران
عدم برگزاری رقابت های انتخابی باعث بی انگیزگی در کشتی گیران می شد
استقبال از مسابقات نوجوانان فوق العاده بود
  • ۹:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۱۷
  • کلاس استاژ و کنترل مربیان کردستان با کیفیت خوبی برگزار شد
    مربیان کشتی کشور خود را از نظر فنی و جسمانی آماده کنند
  • ۹:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  • پس از کلاس کنترل مربیگری در لرستان حدود 100 مربی غیر فعال شدند
    حدود 30 مربی به جمع مربیان فعال بازگشتند
  • ۹:۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳