نسخه چاپی

برنامه رقابت های کشتی در المپیک توکیو

مسابقات 10 تا 16 مردادماه
 • ۱۶:۶ ۱۴۰۰/۵/۶
 • برنامه رقابت های کشتی المپیک 2021 توکیو اعلام شد.


  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه برگزاری مسابقات رقابت های کشتی فرنگی و آزاد المپیک توکیو به شرح زیر است:

  مردادماه 1400:
  شنبه 9 مردادماه:
  ساعت: 13:40 : قرعه کشی اوزان 60 و 130 فرنگی (علیرضا نجاتی- امین میرزازاده)

  یکشنبه 10 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13: مسابقات یک هشتم و یک چهارم اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 18:15 تا 19:15: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 77و 97 فرنگی (محمدعلی گرایی- محمدهادی ساروی)

  دوشنبه 11 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم  و یک چهارم اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 14: قرعه کشی اوزان 67 و 87 کیلوگرم فرنگی (محمدرضا گرایی)

  سه شنبه 12 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 14: قرعه کشی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد (رضا اطری- حسن یزدانی)

  چهارشنبه 13 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
  ساعت 14: قرعه کشی اوزان 74 و 125 آزاد (مصطفی حسین خانی- امیرحسین زارع)

  پنج شنبه 14 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد
  ساعت 14: وزن کشی اوزان 65 و 97 آزاد (مرتضی قیاسی- محمدحسین محمدیان)

  جمعه 15 مردادماه:
  ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

  شنبه 16 مردادماه:
  ساعت 18:15 تا 22: مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

  وزن کشی اوزان مختلف نیز طی ساعت 9 تا 9:45 برگزار می شود.


  اختلاف ساعت ایران با ژاپن چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت 11 به وقت ژاپن ساعت 6:30 صبح به وقت ایران است.
  http://iwf.ir/lnks/61159/-.aspx