از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ 08:38
برنامه فنی تیم های ملی کشتی در سه ماه نخست سال98
تقویم برنامه های فنی تیم های ملی کشتی در تمامی رده های سنی در سه ماهه نخست سال 98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی رده های سنی و رشته های ساحلی و پهلوانی و همچنین کشتی کلاسیک بانوان به شرح زیر است:

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی آزاد کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی   مسابقات پیروزی

نوجوانان – آزاد

تهران – خانه کشتی محمد بنا

09/1لغایت 20/01/98

تورنمنت بین المللی مسابقه پیروزی

نوجوانان – آزاد

ترکیه

22/01لغایت 24/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

نوجوانان – آزاد

تهران -خانه کشتی محمد بنا

31/01لغایت 10/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

نوجوانان – آزاد

تهران -خانه کشتی محمد بنا

20/02لغایت 02 /03/98

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی   مسابقات   پیروزی

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

09/1لغایت 20/01/98

تورنمنت بین المللی مسابقه پیروزی

نوجوانان – فرنگی

ترکیه

22/01لغایت 24/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

31/01لغایت 10/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

نوجوانان – فرنگی

تهران -خانه کشتی محمد بنا

23/02لغایت 03 /03/98

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان   کشتی آزاد کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی تیم ملی(1)

جوانان-آزاد

تهران - خانه کشتی محمد بنا

17/01لغایت 28/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

جوانان-آزاد

خانه کشتی محمد بنا

02/02لغایت 12/02/97

تورنمنت بین المللی رومانی

جوانان-آزاد

رومانی

12/02لغایت 15/02/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

جوانان-آزاد

خانه کشتی محمد بنا

22/02لغایت 2/03/98

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان   کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

شرکت در تورنمنت بین المللی

جوانان- فرنگی

گرجستان

8/1 لغایت 11/ 1 / 98

اردوی مقدماتی تیم ملی(1)

جوانان- فرنگی

خانه کشتی محمد بنا

17/01لغایت 28/01/98

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

جوانان- فرنگی

خانه کشتی محمد بنا

02/02لغایت 12/02/97

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

جوانان- فرنگی

تهران - خانه کشتی محمدبنا

22/02لغایت 2/03/98

    زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی  امید کشتی   آزاد کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

مسابقات آسیایی

امید - آزاد

مغولستان

01/01لغایت 04/01/97

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی امید کشتی  فرنگی کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

مسابقات آسیایی

امید – فرنگی

مغولستان

01/01لغایت 04/01/98

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی  بزرگسالان کشتی آزاد کشور در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی آسیایی(1)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

04/01لغایت 04/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی(2)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

17/01لغایت 28/01/98

مسابقات قهرمانی آسیا

بزرگسالان -آزاد

چین

1/2لغایت 8/02/98

اردوی مقدماتی مسابقات جهانی (1)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

09/02لغایت 19/02/98

اردوی مقدماتی مسابقات جهانی(2)

بزرگسالان -آزاد

تهران- خانه کشتی موحد

23/02لغایت 01/03/98

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور در سه ماه نخست سال1398

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

06/01لغایت 18/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

24/01لغایت 03/02/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

06/02لغایت 18/01/98

اردوی مقدماتی آسیایی

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

24/01لغایت 3/02/98

مسابقات قهرمانی آسیا

بزرگسالان – فرنگی

چین

3/2لغایت 8/02/98

اردوی مقدماتی جهانی (1)

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

14/02لغایت 24/02/98

اردوی مقدماتی جهانی (2)

بزرگسالان – فرنگی

تهران- خانه کشتی موحد

30/02لغایت 09/03/98

       زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان و جوانان رشته آلیش و کلاسیک بانوان در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

قهرمانی کشور کشتی آلیش

بزرگسالان

آلیش

تهران

اردیبهشت ماه

  زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی های سنتی در سه ماه نخست سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردو مسابقات گزینشی بازیهای ساحلی

بزرگسالان

ساحلی

استان داوطلب

24/01لغایت 05/02/98

مسابقات گزینشی بازیهای ساحلی

بزرگسالان

ساحلی

برزیل

06/02لغایت 08/02/98

قهرمانی کشور کشتی آلیش

بزرگسالان

آلیش

تهران

اردیبهشت ماه

  زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی پهلوانی  در سال 1398

شرح

رده سنی

رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی پهلوانی

جوانان

پهلوانی

تهران

30/1 لغایت 4/2/98

مسابقات بین المللی جام شاهد

جوانان

پهلوانی

تهران

4/2 لغایت 6/2/98

مسابقات انتخابی تیم ملی پهلوانی

بزرگسالان

پهلوانی

استان داوطلب

25/2 لغایت 28/2/98

                                                                                                           برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون