نسخه چاپی

روز 6 مردادماه و به میزبانی استان مازندران

رقابت های آلیش بانوان قهرمانی کشور برگزار می شود
بخشنامه برگزاری مسابقات اعلام شد
 • ۹:۳۹ ۱۴۰۱/۴/۲۸
 • رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور روز 6 مردادماه در شهر قائمشهر استان مازندران برگزار می شود.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بخشنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

  الف- شرایط سنی:
  کشتی گیران متولد 11/10/1383 ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده الف- شرایط سنی:
  کشتی گیران متولد 11/10/1383 ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
  ب- رشته ها و اوزان:
   1- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان 55 ، 60 ، 65 ، 70 ، 75 ، 75+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
   ج- قوانین و مقررات مسابقات :
  1-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
  2-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
  د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
  1- اصل شناسنامه و کارت ملی
  2- کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1401
  3- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
  4- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال 1401
  5- ارائه کارت واکسن کرونا
  * تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
  هـ - امتیازات:
  1- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
  2- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
  و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
  1- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
  2- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
  3- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند. ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
  ب- رشته الف- شرایط سنی:
  کشتی گیران متولد 11/10/1383 ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
  ب- رشته ها و اوزان:
   1- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان 55 ، 60 ، 65 ، 70 ، 75 ، 75+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
   ج- قوانین و مقررات مسابقات :
  1-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
  2-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
  د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
  1- اصل شناسنامه و کارت ملی
  2- کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1401
  3- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
  4- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال 1401
  5- ارائه کارت واکسن کرونا
  * تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
  هـ - امتیازات:
  1- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
  2- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
  و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
  1- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
  2- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
  3- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند. ها و اوزان:
   1- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان 55 ، 60 ، 65 ، 70 ، 75 ، 75+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
   ج- قوانین و مقررات مسابقات :
  1-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.
  2-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
  د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:
  1- اصل شناسنامه و کارت ملی
  2- کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1401
  3- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
  4- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال 1401
  5- ارائه کارت واکسن کرونا
  * تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.
  هـ - امتیازات:
  1- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.
  2- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.
  و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :
  1- هر استان یک تیم کامل در هر رشته
  2- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.
  3- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند.

  1 تا 3 کشتی گیر

  1 مربی

  1 سرپرست

  4 تا 6 کشتی گیر

  2 مربی


  تذکر : کلیه تیم های شرکت کننده ملزم به معرفی یک سرپرست می باشند ، در غیر اینصورت از پذیرش تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد ، همچنین سرپرست معرفی شده تحت هیچ شرایطی نمی تواند کشتی گیران را کوچ نماید . لازم بذکر است در صورت هرگونه آسیب دیدگی احتمالی از طرف کشتی گیران ، کلیه پیگیری ها با اورژانس تا اعزام به بیمارستان بر عهده سرپرست تیم های استان های مربوطه می باشد.
  تبصره: کلیه نفرات صرفا می توانند تحت یک عنوان(ورزشکار یا مربی یا سرپرست) در این مسابقات شرکت نمایند.
  ز- برنامه مسابقات :

  آلیش بانوان

  ردیف

  جدول زمان بندی

  روز

  مورخ

  ساعت

  محل

  1

  پذیرش تیم ها و ارائه کارت واکسن

  چهارشنبه

  05/05/1401

  15:00-17:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  2

  کلینیک داوران

  چهارشنبه

  05/05/1401

  10:00- 12:00

  17:00-18:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  3

  کلینیک مربیان و قرعه کشی

  چهارشنبه

  05/05/1401

  18:00- 19:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  4

  تست پزشکی

  پنجشنبه

  06/05/1401

  06:30- 07:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  5

  وزن کشی

  پنجشنبه

  06/05/1401

  07:00- 07:30

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  6

  مسابقات صبح دور مقدماتی

  پنجشنبه

  06/05/1401

  10:00- 14:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی

  7

  شانس مجدد-نیمه نهایی و فینال

  پنجشنبه

  06/05/1401

  16:00- 20:00

  سالن ورزشی دانشکده علوم کشاورزی


   1-آدرس محل برگزاری مسابقات : استان مازندران – قائم شهر –جاده کیا کلا – اول روستای کلاگر محله – دانشکده علوم کشاورزی –سالن ورزشی دانشکده
  2-محل اسکان و پذیرش : خوابگاه دانشکده علوم کشاورزی
  2-سرپرست برگزاری مسابقات می تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.
  ح- نوع پوشش:
  1- کشتی گیران : نوع پوشش کشتی گیران شامل تی شرت سفید(با یقه بسته و آستین بلند)، شلوار سفید(بهمراه زیر شلوار استرچ با ساق بلند)، لباس چاپان(سبز و آبی)، کمربند قرمز و کلاه مناسب برای پوشش مو می باشد.
  تبصره : با توجه به تغییر رنگ البسه ( سبز + آبی + کمربند قرمز ) در مسابقات مذکور می توانند با همان لباس قبلی در مسابقات حضور یابند.
  ***نکته: تهیه البسه کشتی گیران برعهده تیم های شرکت کننده بوده و فدراسیون کشتی در این خصوص وظیفه ای ندارد.
  2- داوران : نوع پوشش داوران مانتو مشکی، شلوار مشکی براق ،مقنعه مشکی، جوراب مشکی وکتانی مشکی می باشد.
  ج- سایر موارد :
  1. اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت‌های آلیش بانوان از شام مورخ 05/05/1401 لغایت ناهار مورخ 06/05/1401 توسط میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.
  2. حضور کلیه مربیان ( با همراه داشتن دفترچه مربیگری )در کلینیک مربیگری الزامی است و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد. لازم بذکر است از داوران شرکت کننده آزمون تئوری و عملی جهت کنترل درجات گرفته خواهد شد .
  3. کلیه استانها موظفند نسبت به اعلام آمادگی و ارائه لیست اسامی نفرات شرکت کننده حداکثر تا تاریخ 30/04/1401 به فدراسیون کشتی اقدام نمایند.
  4. کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود(طبق جدول ذیل) در یک فایلWord و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 30/04/1401 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرسkoshti.iran@gmail.com) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش تیم ها و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.


  وزن

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  شماره شناسنامه

  محل صدور

  کد ملی

  نام پدر

  شماره تلفن

  عکس 4 *3

                   


  5. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده موظفند اصل مدارک نفرات شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روز 05/05/1401 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.
  6. استان هایی که فاقد مربی دارای دفترچه مربیگری در این رشته  می باشند، می توانند از طریق هماهنگی با هیات کشتی سایر استان ها، از مربیان دیگر استان ها ( با معرفی نامه مکتوب ) استفاده نمایند.
  7. باتوجه به محدودیت فضای اسکان، ضرورت دارد کلیه نفرات و تیم‌ها از آوردن همراه خودداری نمایند.
  8. کلیه بانوان شرکت کننده در این مسابقات(ورزشکار، مربی و ...) موظف به رعایت حجاب اسلامی(مانتو، شلوار، مقنعه) می باشند.
  9. تیم های شرکت کننده استان ها جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر می توانند با سرکار خانم جان محمدی 09016791014 تماس حاصل فرمایند.

  http://iwf.ir/lnks/66136/-.aspx