نسخه چاپی

صحبت های کامل علیرضا دبیر در مورد کشتی مازندران (فیلم)

فیلم صحبت های کامل رئیس فدراسیون کشتی در مورد کشتی استان مازندران
  • ۱۸:۴۰ ۱۴۰۰/۶/۲
  • صحبت های علیرضا دبیر در جمع استاندار و فرمانداران مازندران، در آبان ماه سال 1399 که متأسفانه پیش از این به صورت تقطیع شده پخش شد.

    از علاقمندان به کشتی کشور تقاضا می شود تا در ادامه فیلم کامل صحبت های رئیس فدراسیون کشتی را دیده و پس از آن در مورد آن قضاوت نمایند.

    http://iwf.ir/lnks/61483/-.aspx