نسخه چاپی

مراسم بدرقه تیم های ملی کشتی به المپیک توکیو (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - جمعه اول مردادماه
  • ۱۲:۰ ۱۴۰۰/۵/۲
  • مراسم بدرقه تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به المپیک توکیو روز جمعه اول مردادماه در محل خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار شد.

    http://iwf.ir/lnks/61124/-.aspx