نسخه چاپی

اخباری از کشتی خراسان جنوبی

نشست بانوان آلیش کار با رئیس هیات کشتی استان
  • ۱۱:۷ ۱۴۰۰/۳/۵
  • نشستی بین بانوان آلیش کار و رئیس هیئت کشتی استان خراسان جنوبی به منظور برنامه ریزی سال ۱۴۰۰، برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سروری در این جلسه گفت: از کشتی آلیش با توجه به پتانسیل موجود استان حمایت خواهم کرد.
    وی ادامه داد: قطعا از حضور مربیان کشوری جهت آموزش استقبال خواهم کرد و برنامه اردوی مشترک در استان های مطرح برگزار خواهیم کرد.

    در ادامه هر کدام از بانوان نقطه نظرات خود را بیان کردند.

    http://iwf.ir/lnks/60656/-.aspx