نسخه چاپی

آرزوی سلامتی برای پیشکسوت قدیمی کشتی

داود ایوب در بستر بیماری است
  • ۱۲:۲۳ ۱۴۰۰/۲/۱
  • احمد عرب مسئول امور رسیدگی به امور پیشکسوتان کشتی صبح امروز با حضور در بیمارستان دادگستری از داود ایوب پیشکسوت کشتی کشور عیادت کرد.
    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور و کمیته پیشکسوتان برای این پیشکسوت گرانقدر کشتی کشور و همدوره جهان پهلوان تختی، آرزوی سلامتی و طول عمر دارد.

    http://iwf.ir/lnks/60455/-.aspx