نسخه چاپی

صبح امروز و با حضور رئیس فدراسیون

کلاس های مربیگری برگزار شده مورد آسیب شناسی قرار گرفت
  • ۱۴:۴۴ ۱۴۰۰/۱/۷
  • در جلسه ای که با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، عملکرد انستیتو کشتی در مورد کلاس های مربیگری برگزار شده در استان ها، مورد آسیب شناسی و بررسی قرار گرفت.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این جلسه که با حضور کامبیز مرادی رئیس انستیتو کشتی و محسن کاوه، بهروز یاری، ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی و مهدی محمدی مدرسان انستیتو کشتی برگزار شد، در مورد برگزاری 5 کلاس مربیگری انستیتو کشتی که با حضور مدرسان در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان، کردستان و فارس به انجام رسید، بحث، بررسی و آسیب شناسی شد.

    همچنین در این جلسه راهکارها و پیشنهادات مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا انستیتو کشتی نسبت به راه اندازی کلاس های مربیگری به صورت مجازی و مستمر اقدام نماید.


    http://iwf.ir/lnks/60198/-.aspx