نسخه چاپی

با حضور نماینده فدراسیون کشتی

اولین جلسه وبینار رهبری بانوان در میادین ورزشی بین المللی برگزار شد
  • ۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  • اولین جلسه از وبینار (Women lead sport) وبینار رهبری بانوان در میادین ورزشی بین المللی از سوی ASOIF (انجمن اتحادیه فدراسیون های بین المللی المپیک تابستانی) در خصوص حضور پرقدرت بانوان بعنوان لیدر (رهبر) در عرصه های مهم ورزشی در ارگانهای بین المللی ورزشی (فدراسیونها) برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این وبینار که اولین جلسه آن دیشب از طرف اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد، سرکار خانم لیلا امانی بنی (داور درجه سه بین المللی) با توجه به رزومه ای که به اتحادیه جهانی کشتی ارسال شده بود، بعنوان نماینده ایران انتخاب و در این وبینار حضور داشت.

    http://iwf.ir/lnks/60181/-.aspx