نسخه چاپی

با حکم دبیرکل کمیته ملی المپیک

دکتر مرادی عضو کمیسیون پزشکی این کمیته شد
  • ۲۰:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  • دکتر کامبیز مرادی رئیس انستیتو کشتی بعنوان عضو کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک منصوب شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک و موافقت این کمیته دکتر مرادی رئیس انستیتو کشتی بعنوان عضو کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک منصوب شد.

    http://iwf.ir/lnks/59591/-.aspx