نسخه چاپی

برترین کشتی گیران ایران

برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی

 • ۱۵:۲۶ ۱۳۸۶/۸/۸
 •  

   برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی به ترتیب زیر است.

  نحوه امتیاز دهی براساس امتیاز دهی اتحادیه جهانی کشتی (UWW) است که بر طبق آن برترین کشتی گیران قرن جهان را انتخاب کرد .

  نحوه امتیاز دهی:

  مدال طلای المپیک 20 امتیاز

  مدال نقره المپیک 10 امتیاز

  مدال برنز المپیک 5 امتیاز

  مدال طلای جهان 10 امتیاز

  مدال نقره جهان 5 امتیاز

  مدال برنز جهان 2 امتیاز

   

  برترین  کشتی گیران آزادکار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

   

  ردیف

  نام

  امتیاز

  عناوین

  تصویر

  1

  غلامرضا تختی

  70

  یک  طلای المپیک 1956

  دو نقره المپیک 1952، 1960

  دو طلای جهان 1959،‌1961

  دو نقره جهان 1951، 1962

   Active Image

  1

  عبداله موحد

  70

  یک طلای المپیک 1968

  پنج طلای جهان

  1965، 1966، 1967، 1969، 1970

   

  Active Image

  3
  حسن یزدانی 57
  طلای المپیک 2016
  نقره المپیک 2020
  طلای جهان 2017
  طلای جهان 2019
  نقره جهان 2015
  برنز جهان 2018

  4

  امامعلی حبیبی

  50

  یک طلای المپیک 1956

  سه طلای جهانی

  1959، 1961، 1962

   Active Image

  4

  رسول خادم

  50

  یک طلای المپیک 1996

  یک برنز المپیک 1992

  دو طلای جهان 1994، 1995

  یک نقره جهان 1998

  Active Image

  6

  ابراهیم جوادی

  45

  یک برنز المپیک 1972

  چهار طلای جهان

  1969، 1970، 1971، 1973

   Active Image

  6

  علیرضا دبیر

  45

  یک طلای المپیک 2000

  یک طلای جهان 1998

  سه نقره جهان

  1999، 2001، 2002

   Active Image

  8

  منصور

  مهدی زاده

  32

  سه طلای جهان

  1961، 1962، 1965

  یک برنز جهان 1963

   Active Image

  8

  علیرضا حیدری

  32

  یک برنز المپیک 2004

  یک طلای جهان 1998

  سه نقره جهان

  1999، 2002، 2003

  یک برنز جهان 1997

   Active Image

  10

  محمد ابراهیم سیف پور

  30

  یک برنز المپیک 1960

  دو طلای جهان 1961، 1965

  یک نقره جهان 1963

   Active Image

  10

  منصور برزگر

  30

  یک نقره المپیک 1976

  یک طلای جهان 1973

  دو نقره جهان 1975، 1977

   Active Image

  12

  شمس‌الدین سید عباسی

  25

  یک برنز المپیک 1968

  یک طلای جهان 1970

  دو نقره جهان 1969، 1971

   Active Image

  12 عسکری محمدیان 25

  دو نقره المپیک 1988، 1992

  یک نقره جهان 1989

  Active Image

  14

  عباس جدیدی

  24

  یک نقره المپیک 1996

  یک طلای جهان 1998

  دو برنز جهان 1995، 1999

   Active Image

  14 رضا یزدانی   24

  دو طلای جهان 2011 و 2013

  دو برنز جهان 2006 و 2007


  Active Image

  14
  حسن رحیمی 24

  یک برنزالمپیک 2016

  یک طلای جهان 2013

  یک نقره جهان 2015

  دو برنز جهان 2011 و 2014

  17

  امیررضا خادم

  22

  دو برنز المپیک 1992، 1996

  یک طلای جهان 1991

  یک برنز جهان 1990

   Active Image

  17

  صادق گودرزی

  22

  یک مدال نقره المپیک 2012

  دو مدال نقره جهان 2010- 2011

  یک مدال برنز جهان 2009

  http://www.iawf.ir/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.akhbar.2-7-88.DSC_9476.jpg

  19

  محمدعلی صنعتکاران

  20

  یک برنز المپیک 1964

  یک طلای جهان 1961

  یک نقره جهان 1965

   Active Image

  19

  مهدی تقوی  

  20

  دو طلای جهان 2009 و 2011

  19
  کمیل قاسمی 20
  نقره المپیک 2016 برزیل
  برنز المپیک لندن 2012

  نقره جهان 2014

  22

  مراد محمدی

  19

  یک برنز المپیک 2008

  یک طلای جهان 2006

  یک برنز جهان 2005

  یک برنز جهان 2010


  Active Image

  23

  مجید ترکان

  17

  یک طلای جهان 1990

  یک نقره جهان 1985

  یک برنز جهان 1989

   Active Image

  23

  محمد طلایی

  17

  یک طلای جهان 1997

  یک نقره جهان 1994

  یک برنز جهان 2002

   Active Image

  25

  توفیق جهانبخت

  15

  یک برنز المپیک 1952

  یک طلای جهان 1954

  Active Image

  25

  اکبر فلاح

  15

  یک طلای جهان 1993

  یک نقره جهان 1995

   Active Image

  25

  عباس حاج کناری

  15

  یک طلای جهان 1997

  یک نقره جهان 1998

   Active Image

  28

  غلامرضا محمدی

  14

  دو نقره جهان 1993، 1995

  دو برنز جهان 1994، 1998

   Active Image

  28

  محمد مهدی یعقوبی

  12

  یک نقره المپیک 1956

  یک برنز جهان 1951

   Active Image

  28

  علیرضا رضایی

  12

  یک نقره المپیک 2004

  یک برنز جهان 2003

   Active Image

  31

  ابوطالب طالبی

  11

  یک برنز المپیک 1968

  سه برنز جهان 1966،1967،1969

   Active Image

  32

  عباس زندی

  10

  یک طلای جهان 1954

   Active Image

  32

  محمدعلی خجسته پور

  10

  یک نقره المپیک 1956

   Active Image

  32

  محمود ملاقاسمی

  10

  یک برنز المپیک 1952

  یک نقره جهان 1951

   Active Image

  32

  ناصر گیوه‌چی

  10

  یک نقره المپیک 1952

   Active Image

  32

  نبی سروری

  10

  یک طلای جهان 1957

   Active Image

  32

  محسن فرح‌وشی

  10

  یک طلای جهان 1973

   Active Image

  32

  رضا سوخته سرایی

  10

  دو نقره جهان 1978، 1981

   Active Image

  32

  علیرضا سلیمانی

  10

  یک طلای جهان 1989

   Active Image

  32

  مهدی حاجی زاده

  10

  یک طلای جهان 2002

   Active Image

  32

  مسعود مصطفی‌جوکار

  10

  یک نقره المپیک 2004

   Active Image

  32

  محمد فرهنگ‌دوست

  10

  یک نقره جهان 1970

  یک نقره جهان 1971

   

  43 علیرضا کریمی
  9
  یک نقره جهان 2019
  یک برنز جهان 2015
  یک برنز جهان 2018
  44
  عبداله‌ مجتبوی 7

  یک برنز المپیک 1952

  یک برنز جهان 1951

  Active Image

  44

  محمد‌حسن محبی

  7

  یک نقره جهان 1985

  یک برنز جهان 1990

   Active Image

  45   فردین معصومی 7

    یک نقره جهان 2009

    یک برنز جهان 2006

   Active Image
  45 احسان لشگری 7

  مدال برنز المپیک 2012

  مدال برنز جهان 2013
  45   مسعود اسماعیل پور  7


  مدال نقره جهان 2014

  مدال برنز جهان 2013

  45 سید احمد محمدی 7 مدال نقره جهان 2014

  مدال برنز جهان 2015

  50

  حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی)

  5

  یک نقره جهان 1957

   Active Image

  50

  رمضان خدر

  5

  یک نقره جهان 1974

   Active Image

  50

  محمد خادم

  5

  یک نقره جهان 1962

   Active Image

  50

  محمدعلی فرخیان

  5

  یک نقره جهان 1965

   Active Image

  50

  علی اکبر حیدری

  5

  یک برنز المپیک 1964

   Active Image

  50

  محمد‌علی فردین

  5

  یک نقره جهان 1954

   Active Image

  50

  نصراله سلطانی‌نژاد

  5

  یک نقره جهان 1961

   Active Image

  50

  محمد‌حسین محبی

  5

  یک نقره جهان 1978

   Active Image

  50

  امیر توکلیان

  5

  یک نقره جهان 2001

   Active Image

  50

  بابک نورزاد

  5

  یک نقره جهان 2001

   Active Image

  50

  علی اصغر بذری

  5

  یک نقره جهان 2006

   Active Image

  50

  سعید ابراهیمی

  5

  یک نقره جهان 2007

   Active Image

  50 عزت اله اکبری 5 یک نقره جهان 2013

  50
  امیرحسین زارع
  5
   برنز المپیک توکیو

  64

  ابوالفضل انوری

  4

  دو برنز جهان 1966، 1969

  Active Image

  65

  حسین تهامی

  2

  یک برنز جهان 1966

   Active Image

  65

  حمید توکل

  2

  یک برنز جهان 1961

  Active Image

  65

  محمدرضا نوایی

  2

  یک برنز جهان 1973

  Active Image

  65

  محمد بزم‌آور

  2

  یک برنز جهان 1978

   Active Image

  65

  محمد رضایی

  2

  یک برنز جهان 1978

   

  65

  اویس ملاح

  2

  یک برنز جهان 1991

   Active Image

  65

  بهروز یاری

  2

  یک برنز جهان 1994

   Active Image

  65

  مجید خدایی

  2

  یک برنز جهان 2002

   Active Image

  65 محمدحسین محمدیان
  2 یک برنز جهان 2014

   

  65 مصطفی حسین خانی
  2
  یک برنز جهان 2016
  http://iawf.ir/Public/iawf.ir/2/hoseinkhani.JPG
  65 پرویز هادی
  2
  یک برنز  جهان 2018

  65 یونس امامی
  2
  یک برنز جهان 2019

  65
  بهنام احسان پور
  2
  یک برنز  جهان 2019

   

   

   

   برترین کشتی گیران فرنگی  کار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

   

   

  ردیف

  نام

  امتیاز

  عناوین

  تصویر

  1

  حمید سوریان

  80

  شش طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009،  2010 و 2014

  یک طلای المپیک 2012 لندن

  Active Image

  2

  امید نوروزی

  35

  یک طلای جهانی 2011 و یک مدال نقره جهان 2014

  یک طلای المپیک 2012

  3

  قاسم رضایی  

  34

  یک طلای المپیک 2012

  یک برنز المپیک ۲۰۱۶

  یک نقره جهان 2015

  دو برنز جهانی 2007 و 2014

  4
  محمدرضا گرایی
  20
  طلای المپیک 2020 توکیو

  5 سعید عبدولی 19


  یک طلای جهان 2011
  یک برنز المپیک 2016
  یک برنز جهان 2017
  یک برنز جهان 2019


  6 رحیم علی آبادی
  17    
  یک نقره المپیک 1972

  یک نقره جهان 1969

  یک برنز جهان 1973

  Active Image
  7

  حسن رنگرز

  12

  یک طلای جهان 2001

  یک برنز جهان 2002

  Active Image

  7

  امیر علی اکبری

  12

  یک طلای جهان 2010

  یک برنز جهان 2009

  http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0884.jpg 

  9

  فیروز علی‌زاده

  10

  یک طلای جهان 1969

   Active Image

  9 طالب نعمت پور 10 یک طلای جهان 2013

  11

  محمد پذیرایی

  5

  یک برنز المپیک 1960

   Active Image

  11

  محمد بنا

  5

  یک نقره جهان 1983

   Active Image

  13

  رضا سیم‌خواه

  5

  یک نقره جهان 1991

   Active Image

  13

  علی اشکانی

  5

  یک نقره جهان 2005

   Active Image

  15
  محمدهادی ساروی
  5
  برنز المپیک 2020 توکیو

  16 سامان طهماسبی 4

  دو برنز جهان 2006، 2007

  Active Image

  16

    حبیب‌اله اخلاقی

  4

  دو برنز جهان 2009

  2015  http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0860.jpg

  16 محمدعلی گرایی 4 یک برنز جهان 2017
  یک برنز جهان 2019

  19

  علیرضا قلیج‌خانی

  2

  یک برنز جهان 1961

   Active Image

  19

  ایرج خورشید‌فر

  2

  یک برنز جهان 1966

  Active Image

  19

  مراد‌علی شیرانی

  2

  یک برنز جهان 1977

   

  19   فرشاد علیزاده   2 یک برنز جهان 2009
  http://www.iawf.ir/stories/akhbar/6-7-88/f%20(4).jpg
  19 بشیر باباجان زاده 2 یک برنز جهان 2011  
  19  افشین بیابانگرد   2  یک برنز جهان 2014

  19 یوسف قادریان
  2
  یک برنز جهان 2015

  19 حسین نوری
  2
  یک برنز جهان 2017
  19 مهدی علیاری
  2
  یک برنز جهان 2018
  19 علیرضا نجاتی
  2 یک برنز جهان 2019

   

  http://iwf.ir/lnks/1885/-.aspx