لیست مطالب گزارش ورزشی

پیرو تهیه طرح "فرآیند ارتقاء سطح کیفی قابلیت های فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور" و همچنین آخرین اصلاحیه طرح "فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور" از اهالی محترم کشتی، صاحب نظران و کارشناسان محترم درخواست می شود تا 13 آذرماه نظرات اصلاحی خود برای اجرایی شدن این طرح ها در سالجاری اعلام کنند.

  • ۱۱:۲۳ ۱۳۹۱/۹/۵