لیست مطالب اخبار
مدال طلا را به مادرم و کمربند قهرمانی را به پدرم تقدیم می کنم
  • ۱۱:۲۴ ۱۴۰۰/۵/۲۸
  • نتیجه کار درخشان جوانان در جهانی روسیه را در المپیک 2024 خواهیم دید
  • ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۵/۲۸
  • ناداوری ها هم سد راه موفقیت مان نشد
  • ۱۰:۴۹ ۱۴۰۰/۵/۲۷
  • بعد از طلای جوانان، حالا به مدال المپیک فکر می کنم
  • ۱۰:۴۶ ۱۴۰۰/۵/۲۷