نسخه چاپی

در خصوص اتفاقات اخیر:

آرای کمیته اخلاق به زودی اعلام می شود
  • ۲۰:۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳
  • اولین جلسه کمیته اخلاق با حضور اعضای کمیته اخلاق و رئیس کمیته انضباطی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اولین جلسه کمیته اخلاق فدراسیون با حضور اعضای کمیته اخلاق و رئیس کمیته انضباطی در سالن کنفرانس ساختمان شهید جنگروی (فدارسیون کشتی) برگزار شد.

    به زودی آرای کمیته اخلاق این جلسه در خصوص اتفاقات اخیر در جامعه کشتی اعلام خواهد شد که پس از اعلام آرا طبق آیین نامه کمیته اخلاق فدراسیون کشتی با متخلفین برخورد خواهد شد.
    http://iwf.ir/lnks/67807/-.aspx