نسخه چاپی

اخباری از کشتی استان لرستان

تمرینات کشتی گیران در سالن ها
  • ۱۹:۲۴ ۱۴۰۰/۷/۲۱
  • کشتی گیران لرستانی تمرینات خود را در سالن های کشتی پیگیری می کنند.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کشتی گیران لرستانی با حضور در سالن های کشتی تمرینات کشتی خود را زیر نظر مربیان پیگیری می کنند.

    http://iwf.ir/lnks/61944/-.aspx