نسخه چاپی

صبح امروز و با حضور رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح

تفاهم نامه همکاری این اداره با فدراسیون کشتی به امضاء رسید
  • ۱۳:۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳
  • تفاهم نامه همکاری فدراسیون کشتی با اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح صبح امروز در محل فدراسیون کشتی به امضاء رسید.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این تفاهم نامه با حضور امیر سرتیپ دوم سید کمال پیمبری رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به امضاء رسید.

    بر این اساس این تفاهم نامه در اجرای سیاست کلی نیروهای مسلح و فدراسیون کشتی در استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات اماکن و کشف استعدادها و توانایی های موجود در دو سازمان در جهت تعالی و رفع نیازها و همکاری حداکثری برای ارتقاء ورزش کشتی به امضاء رسید.

    جذب کشتی گیران بعنوان سرباز قهرمان، برگزاری مشترک مسابقات کشتی، آموزش مربیان و داوران، توسعه و گسترش کشتی در نیروهای مسلح، استفاده از امکانات و تسهیلات دو طرف از موارد مطرح شده در این تفاهم نامه همکاری مشترک است.


    http://iwf.ir/lnks/59991/-.aspx