نسخه چاپی

با حکم رئیس فدراسیون کشتی/

دبیر و اعضای کمیته پزشکی منصوب شدند
  • ۹:۴۲ ۱۳۹۳/۵/۱۵
  • دبیر و اعضای کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد رئیس کمیته پزشکی و موافقت فدراسیون کشتی، دکتر تورج ملک محمدی بعنوان دبیر، دکتر رامین امیرساسان، متخصص تغذیه، دکتر محمد رضا احمدی پور متخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو و ضایعات ورزشی، دکتر نادر سمامی دکتری تخصصی طب ورزش و حرکات اصلاحی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان و دکتر رضا کریم زاده پزشک و روان درمان نگر بعنوان اعضای کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

    http://iwf.ir/lnks/38481/-.aspx