از سوی فدراسیون کشتی

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ 08:18
زمان بندی اجرای برنامه های فنی در سه ماهه پایانی سال اعلام شد

زمان بندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سه ماهه پایانی سال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، زمان بندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به شرح زیر است:

" زمان بندی برنامه کشتی نوجوانان "

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان کشتی آزاد کشور در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان- آزاد

سیر جان

27/10تا29/10/96

رقابت های پهلوانی نوجوانان کشور

نوجوانان-پهلوانی

تهران

11/11تا13/11/96

مسابقات انتخابی تیم ملی

نوجوانان- آزاد

استان داوطلب

25/11تا 27/11/96

اردوی تدارکاتی جام یادگار امام (ره)

نوجوانان آزاد

استان داوطلب

10/12تا15/12/96

مسابقات جام یادگار (ره)

نوجوانان - آزاد

اراک

16/12تا 18/12/96

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی کشور در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان - فرنگی

سیرجان

24/10تا26/10/96

رقابت های پهلوانی نوجوانان کشور

نوجوانان -پهلوانی

تهران

11/11تا13/11/96

مسابقات انتخابی تیم ملی

نوجوانان - فرنگی

استان داوطلب

25/11تا 27/11/96

اردوی تدارکاتی جام یادگار امام(ره)

نوجوانان - فرنگی

استان داوطلب

16/12تا 21/12/96

مسابقات جام یادگارامام (ره)

نوجوانان - فرنگی

قم

22/12تا 24/12/96

 

" زمان بندی برنامه کشتی جوانان "

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان کشتی آزاد کشور در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان-آزاد

استان داوطلب

27/10تا29/10/96

رقابت های پهلوانی جوانان کشور

جوانان

تهران

8/11تا 10/11/96

اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

جوانان-آزاد

استان داوطلب

12/11تا 17/11/96

جام جهان جهان پهلوان تختی

جوانان-آزاد

تبریز

18/11 تا 20/11/96

رقابت های انتخابی تیم ملی

جوانان- آزاد

استان داوطلب

23/11تا25/11/96

 

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان کشتی فرنگی کشور در در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان – فرنگی

استان داوطلب

24/10تا26/10/96

رقابت های پهلوانی جوانان کشور

جوانان

تهران

8/11تا 10/11/96

رقابت های انتخابی تیم ملی

جوانان – فرنگی

استان داوطلب

23/11تا25/11/96

* بعلت برگزاری مسابقات فرنگی بصورت سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی و در نظر گرفتن سهمیه برای هر کشور، جوانان نمی توانند در رقابت ها شرکت کنند.

" زمان بندی برنامه کشتی بزرگسالان "

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی آزاد کشور در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی (1)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

17/10تا 28/10/96

رقابت های پهلوانی بزرگسالان کشور

بزرگسالان – پهلوانی

مشهد

20/10تا22/10/96

اردوی تدارکاتی مسابقات یارگین

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

30/10تا 05/11/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(2)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

02/11تا 15/11/96

تورنمنت بین المللی ایوان یارگین

بزرگسالان -آزاد

روسیه

06/11تا 08/11/96

اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

12/11تا17/11/96

جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -آزاد

تبریز

18/11 تا 20/11/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(3)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

20/11تا 30/11/96

اردوی تدارکاتی جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -آزاد

اکراین

25/11تا01/12/96

جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان – آزاد

اکراین

02/12تا 6/12/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(4)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

03/12تا 10/12/96

مسابقات آسیایی بزرگسالان

بزرگسالان -آزاد

قرقیزستان

11/12تا13/12/96

اردوی تدارکاتی جام ریاست جمهوری

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

12/12تا17/12/96

جام ریاست جمهوری

بزرگسالان – آزاد

روسیه

18/12تا21/12/96

اردوی تدارکاتی جام جهانی (1)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

19/12تا29/12/96

اردوی تدارکاتی جام جهانی(2)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

04/01تا16/01/96

مسابقات جام جهانی

بزرگسالان – آزاد

آمریکا

18/01تا 19/01/97

*کادر فنی ذیربط از سه تورنمنت بین المللی درج شده در برنامه فنی، صرفاً مجاز به شرکت در دو تورنمنت بین المللی می باشد.

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور در سه ماهه پایانی سال 1396

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابت قهرمانی عمومی ( open )

بزرگسالان -فرنگی

تهران

13/10تا15/10/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

16/10تا26/10/96

رقابت های پهلوانی بزرگسالان کشور

بزرگسالان –پهلوانی

مشهد

20/10تا22/10/96

اردوی تدارکاتی جام پادوبنی

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

20/10تا 27/10/96

اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -فرنگی

ماهشهر

27/10تا03/11/96

تورنمنت بین المللی ایوان پاودبنی

بزرگسالان -فرنگی

روسیه

28/10تا 1/11/96

جام جهان پهلوان تختی

بزرگسالان -فرنگی

ماهشهر

04 /11 تا 06/11/96

اردوی تدارکاتی کرواسی

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

07/11تا13/11/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی (2)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

11/11تا22/11/96

جام جایزه بزرگ زاگرب

بزرگسالان -فرنگی

کرواسی

13/11تا 14/11/96

اردوی تدارکاتی جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

24/11تا1/12/96

اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی (3)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

27/11تا8/12/96

جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -فرنگی

اکراین

02 /12تا 6/12/96

مسابقات آسیایی بزرگسالان

بزرگسالان -فرنگی

قرقیزستان

08/12تا09/12/97

جام جهانی کشتی فرنگی

بزرگسالان -فرنگی

اهواز

29/01تا 30 /01/97

*کادر فنی ذیربط از سه تورنمنت بین المللی درج شده در برنامه فنی ، صرفاً مجاز به شرکت در دو تورنمنت بین المللی می باشد.


برچسب ها :

جدید ترین اخبار فدراسیون