نسخه چاپی

لیست مواد ممنوعه (دوپینگ) در سال 2009 میلادی اعلام شد

کمیته پزشکی فدراسیون کشتی لیست مواد ممنوعه (دوپینگ) در سال 2009 میلادی را اعلام کرد

  • ۲:۲۲ ۱۳۸۸/۴/۲۰
  • فایل PDF این لیست تهیه شده توسط کمیته پزشکی فدراسیون کشتی را در اینجا دریافت نمایید.


    http://iwf.ir/lnks/7287/-.aspx