نسخه چاپی

با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی

مرحله سوم واکسیناسیون اعضای تیم ملی کشتی آزاد انجام شد
  • ۱۲:۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
  • مرحله سوم واکسیناسیون اعضای تیم ملی کشتی آزاد، دیروز انجام شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر ملک محمدی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی و مسئول درمانگاه پزشکی ورزشی مجموعه ورزشی آزادی با تأیید این خبر گفت: دیروز اعضای تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های جهانی نروژ که دوز سوم واکسن خود را دریافت نکرده بودند، با حضور در محل درمانگاه دوز سوم واکسن خود را دریافت کردند تا نسبت ایمنی بدن ایشان به ویروس کرونا بسیار بالاتر رود.

    http://iwf.ir/lnks/62712/-.aspx