نسخه چاپی

کلیپی از انجام تمرینات کشتی توسط ملی پوشان فرنگی کار (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - شنبه 20 شهریورماه
  • ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
  • کلیپی از تمرینات کشتی ملی پوشان فرتگی کار برای حضور در رقابت های جهانی نروژ در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده

    http://iwf.ir/lnks/61634/-.aspx