نسخه چاپی

کلیپی از رقابت های انتخابی درون اردویی اوزان 57، 65 و 70 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - جمعه 12 شهریورماه
  • ۱۵:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۱۲
  • رقابت های انتخابی درون اردویی اوزان 57، 65 و 70 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای مشخص نفرات اعزامی به رقابت های جهانی نروژ امروز (جمعه 12 شهریورماه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار شد.





    http://iwf.ir/lnks/61566/-.aspx