نسخه چاپی

کلیپی از انجام تمرینات کشتی توسط ملی پوشان آزادکار (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - چهارشنبه 3 شهریورماه
  • ۱۰:۵ ۱۴۰۰/۶/۴
  • کلیپی از تمرینات کشتی ملی پوشان آزادکار برای حضور در رقابت های جهانی نروژ در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده

    http://iwf.ir/lnks/61496/-.aspx