نسخه چاپی

کلیپی از انجام تمرینات کشتی توسط ملی پوشان فرنگی کار (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده - سه شنبه 2 شهریورماه
  • ۹:۴۰ ۱۴۰۰/۶/۳
  • کلیپی از تمرینات کشتی ملی پوشان فرنگی کار در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده

    http://iwf.ir/lnks/61488/-.aspx