نسخه چاپی

با توجه به شرایط ویژه کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا

برگزاری مسابقات کشتی نونهالان  قهرمانی کشور به زمان دیگری موکول شد

  • ۱۴:۱۹ ۱۴۰۰/۵/۲۳
  •   برگزاری مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی کشور با توجه بهشرایط ویژه به دلیل شیوع ویروس کرونا در زمان دیگری برگزار می شود.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیش از این قراربود این رقابت ها در دهه اول شهریورماه برگزار شود، اما با توجه به عوامل متعدد ازجمله شرایط ویژه کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، درخواست اکثر هیئت کشتی استان ها و خانواده کشتی گیران به جهت به تعویق افتادن این مسابقات، فدراسیون کشتی تامساعد شدن این شرایط ویژه، زمان برگزاری این رقابت ها را به تعویق انداخت.

    بر این اساس استان هایی که تاکنون مسابقات داخلی خود رابرگزار نکرده اند، در صورت فراهم شدن شرایط نسبت به برگزاری مسابقات اقدام نمایند تا فدراسیون کشتی زمان جدید برگزاری این رقابت ها را متعاقبا اعلام نماید.

    http://iwf.ir/lnks/61340/-.aspx