نسخه چاپی

صحبت های محمد مصلایی پور داور کشورمان پس از حضور در المپیک توکیو (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده دوشنبه 18 مردادماه
  • ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۵/۱۹
  • محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران کشتی کشور و تنها داور المپیکی کشورمان در المپیک توکیو توضیحاتی را در مورد قوانین و مقررات و نحوه قضاوت ها در المپیک توکیو داد.


    http://iwf.ir/lnks/61313/-.aspx