نسخه چاپی

با حکم رئیس فدراسیون کشتی

رحمتی دبیر کمیته پیشکسوتان شد
  • ۱۰:۴۹ ۱۴۰۰/۲/۱۹
  • رحمتی بعنوان دبیر کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی منصوب شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان و موافقت فدراسیون کشتی، علیرضا رحمتی بعنوان دبیر کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی منصوب شد.

    http://iwf.ir/lnks/60550/-.aspx