نسخه چاپی

در راستای توافقات با اتحادیه جهانی (همراه با گزارش تصویری)

کمتیه مبارزه با دوپینگ در فدراسیون کشتی تشکیل شد
برگزاری نخستین جلسه صبح امروز
  • ۱۰:۴ ۱۳۹۸/۸/۱۱
  • نخستین جلسه کمیته مبارزه با دوپینگ صبح امروز با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در راستای توافقات با اتحادیه جهانی کشتی، مقرر شد تا کمیته ی ضد دوپینگ در فدراسیون کشتی تشکیل شود که این کمیته به ریاست دکتر مهرشاد پورسعید رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی و با حضور دکتر حسین گلشاهی، دکتر فرزاد شارکی و دکتر افسانه گلشن راز بعنوان اعضاء نخستین جلسه خود را با رئیس فدراسیون در محل فدراسیون کشتی برگزار کرد.

    از اهداف تشکیل این کمیته برگزاری کلینیک های آموزشی و آگاهی بخشی به کشتی گیران و مقابله جدی با دوپینگ در ورزش است.

    http://iwf.ir/lnks/57463/-.aspx