نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد
زمانبندی اجرای مسابقات داخلی و داخلی بین المللی
 • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۷/۱۹
 • اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی کشور شامل برگزاری مسابقات داخلی و داخلی بین المللی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم سال 1396 در رشته های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان-آزاد

  سمنان

  12/07تا 14/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-آزاد

  اردبیل

  18/07 تا 21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-فرنگی

  اردبیل

  18/07 تا 21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان-فرنگی

  کرمان

  19/07تا 21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

  جوانان-آزاد

  البرز

  25/07تا 28/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشورالف)

  جوانان-فرنگی

  البرز

  25/07تا 28/07/96

  فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان - آزاد

  کاشان

  01/08تا02/08/96

  فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان- فرنگی

  کاشان

  01/08تا02/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  03/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  03/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  09/08تا 12/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -فرنگی

  قم

  09/08تا 12/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -آزاد

  لرستان

  09/08تا 12/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -فرنگی

  لرستان

  09/08تا 12/08/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  29/08تا 01/09/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  01/09تا 03/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  04/09تا 07/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  04/09تا 07/09/96

  مسابقات جام شاهد

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  06/09تا 08/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان - فرنگی

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان – آزاد

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  مسابقات جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  09/09تا 11/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان - فرنگی

  کردستان

  14/09تا17/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان – آزاد

  کردستان

  14/09تا17/09/96

  جام باشگاههای جهان

  بزرگسالان -آزاد

  مشارکتی -ایران

  15/09 تا 17/09/96

  جام باشگاههای جهان

  بزرگسالان -فرنگی

  مشارکتی -ایران

  23/09 تا 24/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک

  بزرگسالان (بانوان)

  تهران   خانه کشتی

  23/09 تا 24/09/96

  رقابت های عمومی ( open )

  بزرگسالان -آزاد

  تهران – خانه کشتی

  هفته دوم دیماه

  رقابت قهرمانی عمومی ( open )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  هفته دوم دیماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  نوجوانان- پهلوانی

  استان داوطلب

  هفته سوم دیماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  هفته سوم دیماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  بزرگسالان - پهلوانی

  استان داوطلب

  هفته سوم دیماه

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان - فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  هفته آخر دیماه

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان- آزاد

  تهران – خانه کشتی

  هفته آخر دیماه

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان - فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  هفته آخر دیماه

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان- آزاد

  تهران – خانه کشتی

  هفته آخر دیماه

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  خوزستان

  04 /11 تا 06/11/96

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  آذربایجان شرقی

  11 /11 تا 13/11/96

  آغاز لیگ 300 روزه

  بزرگسالان – آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  آغاز لیگ 300 روزه

  بزرگسالان – فرنگی  

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  25/11تا 27/11/96

  مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

  نوجوانان-بزرگسالان

  استان داوطلب

  25/11تا 27/11/96

  مسابقات جام یادگار امام (ره)

  نوجوانان - آزاد

  استان داوطلب

  16/12تا 18/12/96

  مسابقات جام یادگارامام (ره)

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  22/12تا 24/12/96


  http://iwf.ir/lnks/51105/-.aspx