نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

اصلاحیه تقویم فنی تا انتهای سال جاری اعلام شد
 • ۹:۲۹ ۱۳۹۶/۶/۵
 • اصلاحیه تقویم فنی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی کشور از شهریورماه تا انتهای سال جاری اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این اصلاحیه بعنوان برنامه فنی ملاک عمل به شرح زیر است:


  زمانبندی اجرای مسابقات داخلی – ملی

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

  نوجوانان - آزاد

  استان داوطلب

  23/06تا25/06/96

  برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  23/06تا25/06/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان-آزاد

  سمنان

  11/07تا 13/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

  جوانان-فرنگی

  سیستان و بلوچستان

  11/07تا 13/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-آزاد

  اردبیل

  18/07 تا 21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-فرنگی

  اردبیل

  18/07 تا 21/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

  جوانان-آزاد

  البرز

  25/07تا 28/07/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشورالف)

  جوانان-فرنگی

  البرز

  25/07تا 28/07/96

  فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان - آزاد

  استان داوطلب

  27/07تا28/07/96

  فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان- فرنگی

  استان داوطلب

  27/07تا 28/07/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  02/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  02/08تا 05/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  06/08تا 09/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  06/08تا 09/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -آزاد

  لرستان

  09/08تا 12/08/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -فرنگی

  لرستان

  09/08تا 12/08/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  04/09تا 07/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان - فرنگی

  استان داوطلب

  04/09تا 07/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان - فرنگی

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان – آزاد

  تهران

  07/09تا 10/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان - فرنگی

  کردستان

  14/09تا17/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان – آزاد

  کردستان

  14/09تا17/09/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک

  بزرگسالان (بانوان)

  تهران   خانه کشتی

  16/09تا17/09/96

  رقابت های عمومی ( open )

  بزرگسالان -آزاد

  تهران – خانه کشتی

  02/10تا 07/10/96

  رقابت قهرمانی عمومی ( open )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  02/10تا 07/10/96

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان-آزاد

  تهران – خانه کشتی

  10/10تا 15/10/96

  رقابتهای عمومی ( open )

  جوانان – فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  10/10تا 15/10/96

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان- آزاد

  تهران – خانه کشتی

  17/10تا 22/10/96

  برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

  نوجوانان - فرنگی

  تهران – خانه کشتی

  17/10تا 22/10/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  نوجوانان- پهلوانی

  استان داوطلب

  26/10تا 27/10/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  27/10تا 28/10/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

  بزرگسالان - پهلوانی

  استان داوطلب

  28/10تا 29/10/96

  آغاز لیگ 300 روزه دی ماه

  بزرگسالان – آزاد

  استان داوطلب

  هفته آخر دی ماه

  آغاز لیگ 300 روزه دی ماه

  بزرگسالان – فرنگی  

  استان داوطلب

  هفته آخر دی ماه

   

   

  زمانبندی اجرای مسابقات داخلی – ملی

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  مسابقات قهرمان کشوری

  بزرگسالان – آلیش

  استان داوطلب

  4/11تا 6/11/96

  مسابقات قهرمان کشوری

  بزرگسالان – گراپلینگ

  استان داوطلب

  4/11تا 6/11/96

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  18/11تا 20/11/96

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  18/11تا 20/11/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور  

  نوجوانان- پهلوانی

  استان داوطلب

  08/12تا 09/12/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  09/12تا 10/12/96

  مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

  بزرگسالان – پهلوانی

  استان داوطلب

  10/12تا 11/12/96

   

   

   

   

   

  http://iwf.ir/lnks/50611/-.aspx