نسخه چاپی

رقابت های لیگ منطقه ای کشتی

پایان دور رفت رقابت ها
آغاز دور برگشت از فردا
 • ۸:۳۳ ۱۳۹۶/۵/۷
 • دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی نوجوانان کشور پایان یافت.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی به صورت رفت و برگشت در مناطق مختلف کشور برگزار شد.

  نتایج دور رفت این مسابقات که در ماه های خرداد و تیرماه برگزار شد به شرح زیر است:

  هفته اول:

  دیدار تیم های زنجان – اردبیل (میزبان زنجان):
  آزاد: زنجان 8- اردبیل 2
  پهلوانی: اردبیل 3- زنجان صفر

  دیدار تیم های مازندران- گلستان (میزبان ساری):
  آزاد: مازندران 8- گلستان 2
  فرنگی: مازندران 8-  گلستان 2
  پهلوانی: مازندران 2- گلستان یک

  دیدار تیم های تهران- همدان (میزبان تهران)
  آزاد: همدان 5، برنده – تهران 5 (امتیاز فنی برابر- ضربه های فنی همدان بیشتر بود)
  فرنگی: تهران 9- همدان یک

  دیدار تیم های گیلان – قزوین (میزبان گیلان):
  آزاد: گیلان 6- قزوین 4
  فرنگی: گیلان 9- قزوین یک
  پهلوانی: گیلان 3- قزوین صفر

  دیدار تیم های توابع تهران- البرز (میزبان تهران):
  آزاد: توابع تهران 9- البرز یک
  فرنگی: البرز 6- توابع تهران 4

  دیدار تیم های قم – مرکزی (میزبان قم):
  آزاد: مرکزی 7- قم 3
  فرنگی: قم 8- مرکزی 2
  پهلوانی: قم 2- مرکزی یک

  کرمان- یزد (میزبان سیرجان):
  کشتی آزاد: کرمان 9- یزد یک
  کشتی فرنگی: کرمان 10- یزد صفر
  کشتی پهلوانی: کرمان 3- یزد صفر

  لرستان – کرمانشاه (میزبان خرم آباد):
  کشتی آزاد: کرمانشاه 6- لرستان 4
  کشتی فرنگی: لرستان 7- کرمانشاه 3
  کشتی پهلوانی: لرستان 3- کرمانشاه صفر

  هفته دوم:

  همدان – مرکزی (میزبان همدان):
  کشتی آزاد: همدان 9- مرکزی یک
  کشتی فرنگی: مرکزی 9- همدان یک
  کشتی پهلوانی: همدان 3- مرکزی صفر

  گلستان – خراسان رضوی (میزبان نوکنده)
  پهلوانی: خراسان رضوی 2- گلستان یک
  کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان رضوی 4
  کشتی فرنگی: گلستان 6- خراسان رضوی 4

  تهران – قم (میزبان تهران)
  کشتی فرنگی: تهران 8- قم 2
  کشتی آزاد: تهران 9- قم صفر (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)

  قزوین – البرز (میزبان قزوین)
  کشتی فرنگی: البرز 5 – قزوین 5 (برنده البرز با امتیاز مثبت 25 به 21)
  کشتی آزاد: قزوین 6- البرز 4
  کشتی پهلوانی: البرز 2- قزوین یک

  مازندران- خراسان شمالی (میزبان قائم شهر)
  کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان شمالی صفر
  کشتی فرنگی: مازندران 10- خراسان شمالی صفر
  کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان شمالی یک

  گیلان – توابع تهران (میزبان بندر کیاشهر)
  کشتی آزاد: توابع تهران 8- گیلان 2
  کشتی فرنگی: گیلان 6- توابع تهران 4
  کشتی پهلوانی: توابع تهران 2- گیلان یک

  آذربایجان شرقی- زنجان (میزبان تبریز)
  کشتی آزاد: تبریز 6- زنجان 4
  کشتی پهلوانی: تبریز 2- زنجان یک

  یزد – سمنان (میزبان یزد)
  کشتی آزاد: یزد 8- سمنان 2
  کشتی فرنگی: یزد 5- سمنان 2
  کشتی پهلوانی: یزد 3- سمنان صفر

  هفته سوم:


  البرز- گیلان (میزبان کرج)
  کشتی آزاد: البرز 9 – گیلان یک
  کشتی فرنگی: گیلان 7- البرز 3
  کشتی پهلوانی: البرز 3- گیلان صفر

  خراسان رضوی - مازندران (میزبان مشهد)
  کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان رضوی یک
  کشتی فرنگی: مازندران 9- خراسان رضوی یک
  کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان رضوی صفر

  مرکزی – تهران (میزبان اراک)
  کشتی آزاد: تهران 9- مرکزی یک
  کشتی فرنگی: تهران 8- مرکزی 2
  کشتی پهلوانی: تهران 3- مرکزی صفر

  قزوین – توابع تهران (میزبان قزوین)
  کشتی آزاد: توابع تهران 8- قزوین 2
  کشتی فرنگی: قزوین 5، برنده- تهران 5 (امتیاز مثبت 24 به 23 به سود قزوین)
  کشتی پهلوانی: قزوین 2- توابع تهران یک

  گلستان – خراسان شمالی (میزبان بندر گز)
  کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان شمالی 4
  کشتی فرنگی: گلستان 7- خراسان شمالی 3
  کشتی پهلوانی: گلستان 3- خراسان شمالی صفر

  اردبیل- آذربایجان شرقی (میزبان اردبیل)
  کشتی پهلوانی: اردبیل 2- آذربایجان شرقی یک
  کشتی فرنگی: آذربایجان شرقی 6 – اردبیل 4
  کشتی آزاد: آذربایجان شرقی 6 - اردبیل 4

  همدان- قم (میزبان همدان)
  کشتی آزاد: همدان 9- قم یک
  کشتی فرنگی: قم 9- همدان یک
  کشتی پهلوانی: همدان 3- قم صفر


  سمنان – کرمان (میزبان دامغان)
  کشتی آزاد: کرمان 8- سمنان 2
  کشتی فرنگی: کرمان 8- سمنان 2


  دور برگشت این رقابت ها نیز از فردا (یکشنبه) 8 مردادماه در مناطق مختلف کشور آغاز خواهد شد.

  http://iwf.ir/lnks/50221/-.aspx