نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

زمانبندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی در سال 96 اعلام شد
 • ۸:۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
 • زمانبندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی در رده های سنی مختلف و رشته های سنتی بانوان در سال 1396 اعلام شد.
  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، زمان بندی اجرای برنامه های فنی فدراسیون کشتی در سال 1396 به شرح زیر است:

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نونهالان و خردسالان کشتی آزاد کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی بستر سازی (1)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  21/02تا 25/02/96

  برگزاری رقابت های قهرمانی کشور

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  15/04تا 16/04/96

  اردوی بستر سازی (2)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  09/05تا 13/05/96

  اردوی بستر سازی (3)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  16/06تا 21/06/96

  اردوی بستر سازی (4)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  05/08تا 10/08/96

  اردوی آمادگی تورنمنت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  25/08تا 02/09/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  02/09تا 03/09/96

  اردوی بستر سازی (5)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم دیماه

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  اردوی بستر سازی (6)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول اسفند ماه

   


   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نونهالان و خردسالان کشتی فرنگی  کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی بستر سازی (1)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  21/02تا 25/02/96

  برگزاری رقابت های قهرمانی کشور

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  15/04تا 16/04/96

  اردوی بستر سازی (2)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  09/05تا 13/05/96

  اردوی بستر سازی (3)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  16/06تا 21/06/96

  اردوی بستر سازی (4)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  05/08تا 10/08/96

  اردوی آمادگی تورنمنت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  25/08تا 02/09/96

  برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  02/09تا 03/09/96

  اردوی بستر سازی (5)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه دوم دی ماه

  برگزاری جشنواره نونهالان

  خردسالان-نونهالان - فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه دوم بهمن ماه

  اردوی بستر سازی (6)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول اسفند ماه

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نوجوانان  کشتی آزاد  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  16/01تا 24/01/96

  اردوی تدارکاتی جام یادگارامام

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  23/01تا 31/01/96

  تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- آزاد

  آذربایجان

  24/01تا 27/01/96

  تورنمنت بین المللی  جام یادگار امام

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  31/01تا 01/02/96

  رقابت های دوره ای استانها با تیم های خارجی

  نوجوانان- آزاد

  کشور داوطلب

  هفته اول اردیبهشت ماه

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی دوستی ایران و آفریقا

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  04/2تا 12/02/96

  تورنمنت بین المللی دوستی ایران و آفریقا

  نوجوانان- آزاد

  مراکش

  12/2تا 13/02/96

  اردوی تدارکاتی تورنمنت محمود آتالای

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  20/02تا 28/02/96

  برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  24/02 تا 29/02/96

  تورنمنت محمود آتالای

  نوجوانان- آزاد

  ترکیه

  28/02تا 30/02/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(1)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  15/03تا 27/03/96

  برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

  نوجوانان- آزاد

  استان های داوطلب

  تیرو مردادماه

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(2)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  02/04 تا 13/04/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(3)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  17/04تا 29/04/96

  مسابقات قهرمان آسیا

  نوجوانان- آزاد

  تایلند

  29/04تا2/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی(1)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  06/05تا 16/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی (2)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  20/05تا 31/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی (3)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  04/06تا 14/06/96

  مسابقات قهرمان  جهانی

  نوجوانان- آزاد

  یونان

  14/06تا 19/06/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول آذر ماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول آذر ماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان – آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول آذرماه

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  بهمن ماه 96

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  اسفند ماه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی فرنگی کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  16/01تا 24/01/96

  اردوی تدارکاتی جام یادگارامام

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  23/01تا 31/01/96

  تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- فرنگی

  آذربایجان

  24/01تا 27/01/96

  تورنمنت بین المللی  جام یادگار امام

  نوجوانان- فرنگی

  ایران

  31/01تا 01/02/96

  رقابت های دوره ای استانها با تیم های خارجی

  نوجوانان- فرنگی

  کشور داوطلب

  هفته اول اردیبهشت ماه

  برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  24/02 تا 29/02/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(1)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  15/03تا 27/03/96

  برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

  نوجوانان- فرنگی

  استان های داوطلب

  تیرومردادماه

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(2)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  02/04 تا 13/04/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات آسیایی(3)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  17/04تا 29/04/96

  مسابقات قهرمان آسیا

  نوجوانان- فرنگی

  تایلند

  29/04تا2/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی(1)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  06/05تا 16/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی (2)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  20/05تا 31/05/96

  اردوی تدارکاتی  مسابقات جهانی (3)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  04/06تا 14/06/96

  مسابقات قهرمان  جهانی

  نوجوانان- فرنگی

  یونان

  14/06تا 19/06/96

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول آذر ماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول آذر ماه

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول آذرماه

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  بهمن ماه 96

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  اسفند ماه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی جوانان کشتی آزاد  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  16/01تا 24/01/96

  برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی

  جوانان آزاد

  استان داوطلب

  17/01تا18/18/95

  تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

  نوجوانان- آزاد

  آذربایجان

  24/01تا 27/01/96

  اردوی تدارکاتی تورنمنت رومانی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  15/02 تا 22/02/96

  تورنمنت رومانی (دو وزن اول)

  جوانان-آزاد

  رومانی

  22/02تا 23/02/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  28/02تا 10/03/96

  اردوی  تدارکاتی مسابقات  آسیایی(2)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  14/03تا24/03/96

  مسابقات قهرمانی آسیایی

  جوانان-آزاد

  چین تایپه

  25/03 تا 29/03/96

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی(1)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  02/04تا 12/04/96

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی (2)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  15/04 تا 27/04/96

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی (3)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  01/05 تا 09/05/96

  مسابقات  قهرمانی جهانی

  جوانان-آزاد

  فنلاند

  10/05تا 16/05/96

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ج)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریورماه

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریورماه

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (الف)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریورماه

  رقابتهای عمومی (open)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در مهر ماه

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  02/08 تا 10/08/96

  مسابقات جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  11/08تا 12/08/96

  اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  20/10 تا 29/10/96

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  30/10 تا 01/11/96

  ·         اردوهای تدارکاتی تورنمنت های  بین المللی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  دی بهمن - اسفند

  ·         شرکت در تورنمنت های   بین المللی

  جوانان-آزاد

  تقویم 2018

  دی بهمن - اسفند

  ·         تورنمنت  های بین المللی ، سه ماهه آخر سال 96 پس از اعلام تقویم سال 2018  اتحادیه جهانی  تعیین خواهد شد .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان  کشتی فرنگی  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

   

   

  برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  17/01تا18/1/95

   

  اردوی تدارکاتی تورنمنت جام واختانگادزه

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  08/02تا 15/02/96

   

  اردوی تدارکاتی تورنمنت رومانی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  15/02 تا 22/02/96

   

  مسابقات جام واختانگادزه

  جوانان-فرنگی

  گرجستان

  16/02تا 17/02

   

  تورنمنت رومانی (دو وزن اول)

  جوانان – فرنگی

  رومانی

  22/02تا 23/02/96

   

  اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی(1)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  28/02 تا 10/03/96

   

  اردوی  تدارکاتی مسابقات  آسیایی(2)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  14/03تا24/03/96

   

  مسابقات قهرمانی آسیایی

  جوانان-فرنگی

  چین – تایپه

  25/03 تا 29/03/96

   

  اردوی  تدارکاتی تورنمنت بین المللی ایوانویک گداز

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  02/04تا 09/04/96

   

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی(1)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  03/04تا 13/04/96

   

  تورنمنت بین المللی ایوانویک گداز

  جوانان-فرنگی

  صربستان

  09/04تا 10/04/96

   

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی (2)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  17/04 تا 28/04/96

   

  اردوی  تدارکاتی مسابقات جهانی (3)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  01/05 تا 09/05/96

   

  مسابقات  قهرمانی جهانی

  جوانان-فرنگی

  فنلاند

  10/05تا 16/05/96

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشورج)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریورماه

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریورماه

   

  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (الف)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در شهریور ماه

   

  رقابتهای عمومی (open)

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته  در مهر ماه

   

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  02/08 تا 10/08/96

   

  مسابقات جام شاهد

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  11/08 تا 12/08/96

   

  اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  20/10 تا 29/10/96

   

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  30/10 تا 01/11/96

   

  اردوی مقدماتی تیم ملی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  15/12 تا 25/12/96

   

  ·         اردوهای تدارکاتی تورنمنت های  بین المللی

  جوانان – فرنگی

  استان داوطلب

  دی بهمن - اسفند

   

  ·         شرکت در تورنمنت های   بین المللی

  جوانان – فرنگی

  تقویم 2018

  دی بهمن - اسفند  ·         تورنمنت  های بین المللی ، سه ماهه آخر سال 96 پس از اعلام تقویم سال 2018  اتحادیه جهانی  تعیین خواهد شد .


  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی بزرگسالان  کشتی آزاد  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا (ا)

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  10/01 تا 23/01/96

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (1)

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  10/01تا 23/01/96

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا(2)

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  29/01 تا 09/02/96

  اردوی مسابقات همبستگی جهانی کشتی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  اردیبهشت ماه

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دوهفته در اردیبهشت ماه

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (2)

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  2/02تا 12/02/96

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا(3)

  بزرگسالانآزاد

  استان داوطلب

  09/02 تا 19/02/96

  مسابقات همبستگی جهانی کشتی

  بزرگسالان -آزاد

  کشور میزبان 

  نیمه دوم اردیبهشت ماه نیمه اول خرداد

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (3)

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  18/02تا27/02/96

  مسابقات قهرمانی آسیا

  بزرگسالان -آزاد

  هندوستان

  20/02 تا 24/02/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  یک یا دو هفته در خرداد ماه

  رقابتهای بازیهای کشورهای اسلامی

  بزرگسالان -آزاد

  باکو

  27/02تا 01/03/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (1)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  07/03 تا 19/03/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دوهفته در تیرماه

  مسابقات انتخابی تیم ملی

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  نیمه اول تیر ماه

  اردوی تدارکاتی سرکیسیان

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  03/04 تا 10/04/96

  اردوی تدارکاتی جام علی علیف

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  7/04تا 14/04/96

  اردوی تدارکاتی جام زیلکوفسکی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  09/04 تا 16/04/96

  مسابقات جام استفان سرکیسیان

  بزرگسالان -آزاد

  ارمنستان

  10/04 تا 13/04/ 96

  مسابقات جام علی علیف

  بزرگسالان -آزاد

  روسیه

  14/04 تا 19/04/96

  جام زیلکوفسکی

  بزرگسالان -آزاد

  لهستان

  16/04 تا 18/04/96

  اردوی جام جایزه بزرگ باکو

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  16/04 تا 23/04/96

  اردوی تدارکاتی جهانی (1)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  15/04تا 29/04/95

  مسابقات جام جایزه بزرگ باکو

  بزرگسالان -آزاد

  باکو

  23/04 تا 26/04/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دوهفته در مردادماه

  اردوی تدارکاتی جهانی (2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  04/05تا 14/05/95

   

   

   

   

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان  کشتی آزاد  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی  مسابقات ایندورگیم (1)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  05/05 تا 15/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  19/05تا 29/05/95

  اردوی تدارکاتی  مسابقات ایندورگیم (2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/05 تا 30/05/96

  مسابقات قهرمانی جهان

  بزرگسالان -آزاد

  فرانسه

  30/05تا 04/06/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دو هفته درشهریور ماه

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –آزاد

  استان های داوطلب

  یک یا دو هفته درمهرماه

  برگزاری سوپر جام لیگ کشتی کشور

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  مهر ماه

  اردوی تدارکاتی  مسابقات ایندورگیم (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  05/06تا 15/06/96

  مسابقات ایندورگیم

  بزرگسالان -آزاد

  ترکمنستان

  15/06تا 17/06/96

  اردوی تدارکاتی جام مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  18/06 تا 25/06/96

  تورنمنت بین المللی مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  بلاروس

  25/06تا 26/06/96

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در آبان ماه

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته در آبان ماه

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  یک هفته از آبان ماه

  اردوی مقدماتی تیم ملی (2)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  01/08 تا 10/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  10/09 تا 20/09/96

  جام باشگاههای جهان

  بزرگسالان -آزاد

  مشارکتی -ایران

  12/09 تا 13/09/96

  رقابت های عمومی (open)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  دیماه

  اردوی مقدماتی تیم ملی (5)

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  1/10 تا 10/10/96

  اردوی جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  23/10تا 30/11/96

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  30/10تا 1/11/96

  ·         اردو های  تدارکاتی تورنمنت  های بین المللی

  بزرگسالان -آزاد

  استان داوطلب

  دی بهمن - اسفند

  ·         شرکت در تورنمنت  های بین المللی

  بزرگسالان -آزاد

  تقویم 2018

  دی بهمن - اسفند

   

  ·         تورنمنت های  بین المللی ، سه ماهه آخر سال 96 پس از اعلام تقویم سال 2018  اتحادیه جهانی  تعیین خواهد شد .

   

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان   کشتی فرنگی  کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی جام زومباتلی

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  27/12تا 4/01/96

  تورنمنت زومباتلی

  بزرگسالان فرنگی

  مجارستان

  4/01تا 6/01/96

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا (1)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  10/01 تا 23/01/96

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (1)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  10/01تا 23/01/96

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا (2)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  29/01 تا 09/02/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته یا دو هفته در اردیبهشت ماه

  اردوی مسابقات همبستگی جهانی کشتی

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب 

  اردیبهشت ماه

  مسابقات  همبستگی جهانی  کشتی

  بزرگسالان فرنگی

  کشور میزبان

  نیمه دوم اردیبهشت ماه نیمه اول خرداد

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  یک یا دو هفته  در خرداد ماه

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (2)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  02/02 تا 12/02/96

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی دوستی ایران و آفریقا

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  04/2تا 12/02/96

  تورنمنت بین المللی دوستی ایران و آفریقا

  بزرگسالان فرنگی

  مراکش

  12/2تا 13/02/96

  اردوی تدارکاتی قهرمانی آسیا (3)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  12/02 تا 19/02/96

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (3)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  17/02 تا 27/02/96

  رقابت های آسیایی هندوستان

  بزرگسالان فرنگی

  هندوستان

  20/02تا 24/02/96

  رقابتهای بازیهای کشور های  اسلامی

  بزرگسالان فرنگی

  باکو

  27/02تا 01/03/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (1)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  07/03 تا 19/03/96

  اردوی تدارکاتی جام جایزه بزرگ تفلیس

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  15/03تا 25/03/96

  رقابت های جام جایزه بزرگ تفلیس

  بزرگسالان فرنگی

  گرجستان

  20/03تا 22/03/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  هفته اول و دوم تیرماه

  برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه اول تیر ماه

  اردوی تدارکاتی جام پیتلانسیسکی

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  8/04تا 15/04/96

  رقابت های جام پیتلانسیسکی

  بزرگسالان فرنگی

  لهستان

  16/04تا 18/04/96

  اردوی تدارکاتی  جام جایزه بزرگ باکو

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  17/04تا 23/04/94

  اردوی تدارکاتی جهانی (1)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  15/04تا 29/04/95

  رقابت های جام جایزه بزرگ

  بزرگسالان فرنگی

  باکو

  23/04تا 26/04/96

  اردوی تدارکاتی  رقابت های جام بین المللی رومانی

  بزرگسالان –فرنگی

  استان داوطلب

  23/04تا 31/04/96


  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان  کشتی فرنگی  کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  رقابت های جام بین المللی رومانی

  بزرگسالان فرنگی

  رومانی

  31/04تا 01/05/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  یک یا دو هفته در مرداد ماه

  اردوی تدارکاتی جهانی (2)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  04/05تا 14/05/95

  اردوی تدارکاتی مسابقات ایندور گیم (1)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  05/05 تا 15/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی (3)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  19/05تا 29/05/95

  اردوی تدارکاتی مسابقات ایندور گیم (2)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  20/05 تا 30/05/96

  رقابت های جهانی

  بزرگسالان –فرنگی

  فرانسه

  30/05تا 04/06/96

  اردوی تدارکاتی مسابقات ایندور گیم (3)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  05/06 تا 15/06/96

  مسابقات ایندورگیم

  بزرگسالان فرنگی

  ترکمنستان

  15/06تا 17/06/96

  اردوی تدارکاتی  جام تورلیخانف

  بزرگسالان –فرنگی

  استان داوطلب

  24/06تا 30/06/96

  رقابت های جام تورلیخانف

  بزرگسالان فرنگی

  قزاقستان

  01/07/96

  برگزاری لیگ باشگاههای کشتی کشور

  بزرگسالان –فرنگی

  استان داوطلب

  یک یا دو هفته در مهر ماه

  برگزاری سوپر جام لیگ باشگاهها کشتی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در مهر ماه

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در آبانماه

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در آبانماه

  مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  یک هفته در آبانماه

  اردوی مقدماتی تیم ملی (2)

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  01/08 تا 10/08/96

  اردوی تدارکاتی جام کاریف

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  18/08تا 25/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  20/08 تا 30/08/96

  مسابقات بین المللی کاریف

  بزرگسالان -فرنگی

  اکراین

  25/08 تا 27/08/96

  اردوی مقدماتی تیم ملی (4)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  10/09 تا 20/09/96

  جام باشگاههای فرنگی

  بزرگسالان -فرنگی

  مشارکتی ایران

  22/09تا 17/09/96

  رقابت قهرمانی عمومی (open)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  دیماه

  اردوی مقدماتی تیم ملی (5)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  1/10 تا 10/10/96

  اردوی جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  23/10تا 30/11/96

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  30/10تا 1/11/96

  ·         اردو های  تدارکاتی تورنمنت  های بین المللی

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  دی بهمن - اسفند

  ·         شرکت در تورنمنت  های بین المللی

  بزرگسالان -فرنگی

  تقویم 2018

  دی بهمن - اسفند

  ·         تورنمنت های بین المللی ، سه ماهه آخر سال 96 پس از اعلام تقویم سال 2018  اتحادیه جهانی  تعیین خواهد شد .

   

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان (گراپلینگ )کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  انتخابی تیم ملی گراپلینگ بانوان

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد ماه

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  24/04 تا 3/05/96

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  7/05 تا 17/05/96

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(3)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  23/05 تا 31/6/96

  مسابقات آسیایی گراپلینگ بانوان

  بزرگسالان –گراپلینگ

  هندوستان

  04/06 تا 05/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  19/06 تا 29/06/95

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  03/07 تا 013/07/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان –گراپلینگ

  باکو

  14/07 تا 17/07/96

  مسابقات قهرمان کشور

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  بهمن ماه 96

   

   

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان (آلیش) کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  انتخابی تیم ملی آلیش بانوان

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد ماه

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(1)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  20/03تا 31/03/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(2)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  5/04 تا 17/04/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(3)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  22/04 تا 02/05/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان آلیش

  لهستان

  3/05 تا 8/5/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش(1)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  20/05 تا 30/05/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش(2)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  05/06 تا 15/06/96

  مسابقات ایندور گیم

  بزرگسالان آلیش

  ترکمنستان

  17/06 تا 26/06/96

  اردوی تدارکاتی جام جهانی

  بزرگسالان –آلیش

  استان داوطلب

  13/09 تا 20/09/96

  جام جهانی بانوان

  بزرگسالان –آلیش

  بلاروس

  20/09 تا 22/09/96

  مسابقات قهرمانی کشور

  بزرگسالان –آلیش

  استان داوطلب

  بهمن ماه 96

  اردوی تدارکاتی جام ارکین بایف

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  19/12 تا 25/12/96

  جام ارکین بایف قرقیزستان

  بزرگسالان –آلیش

  قرقیزستان

  26/12 تا 28/12/96

   


  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های  کلاسیک بانوان  کشور در سال 1396

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک بانوان

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  تیرماه

  اردوی مقدماتی کشتی کلاسیک بانوان(1)

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  25/06 تا 05/07/96

  اردوی مقدماتی کشتی کلاسیک بانوان(2)

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  10/07 تا20/07/96

  اردوی مقدماتی کشتی کلاسیک بانوان(3)

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  25/07تا 05/08/95

  اردوی مقدماتی کشتی کلاسیک بانوان(4)

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  10/08 تا 20/08/96

  کلاسهای مربیگری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

  کلاسهای مربیگری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

  کلاسهای مربیگری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

  کلاسهای داوری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

  کلاسهای داوری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

  کلاسهای داوری کشتی بانوان کلاسیک

  بزرگسالان کلاسیک

  استان داوطلب

  متعاقبا اعلام میشود

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان (گراپلینگ )کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  مسابقات قهرمانی کشور

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  نیمه دوم اردیبهشت ماه

  مسابقات انتخابی تیم ملی

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  نیمه دوم تیر ماه

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  23/04 تا 3/05/96

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  7/05 تا 17/05/96

  اردوی تدارکاتی آسیایی  تیم ملی گراپلینگ(3)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  23/05 تا 3/6/96

  مسابقات آسیایی گراپلینگ مردان

  بزرگسالان –گراپلینگ

  هندوستان

  04/06 تا 05/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی گراپلینگ(1)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  19/06 تا 29/06/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی گراپلینگ(2)

  بزرگسالان –گراپلینگ

  استان داوطلب

  03/07 تا 013/07/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان –گراپلینگ

  باکو

  14/07 تا 17/07/96

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان  (آلیش) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  قهرمانی کشور

  بزرگسالان –آلیش

  استان داوطلب

  نیمه دوم اردیبهشت ماه

  مسابقات انتخابی تیم ملی

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  نیمه دوم تیر ماه

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(1)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  20/03تا 30/03/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(2)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  5/04 تا 17/04/96

  اردوی تدارکاتی جهانی  تیم ملی آلیش(3)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  22/04 تا 02/05/96

  مسابقات قهرمان جهانی

  بزرگسالان آلیش

  لهستان

  3/05 تا 8/5/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش(1)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  20/05 تا 30/05/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم  تیم ملی آلیش(2)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  05/06 تا 15/06/96

  مسابقات ایندور گیم

  بزرگسالان آلیش

  ترکمنستان

  17/06 تا 26/06/96

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان( ساحلی ) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  قهرمان کشوری کشتی ساحلی

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  اوایل اردیبهشت ماه

  قهرمان کشوری کشتی  ساحلی

  جوانان ساحلی

  استان داوطلب

  اوایل اردیبهشت ماه

  قهرمان کشوری کشتی  ساحلی

  نوجوانان ساحلی

  استان داوطلب

  اوایل اردیبهشت ماه

  اردوی تدارکاتی جهانی(1)

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  25/04 تا 05/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی(1)

  جوانانساحلی

  استان داوطلب

  25/04 تا 05/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی(1)

  نوجوانانساحلی

  استان داوطلب

  25/04 تا 05/05/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  01/05 تا 10/05/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  جوانانساحلی

  استان داوطلب

  01/05 تا 10/05/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  نوجوانانساحلی

  استان داوطلب

  01/05 تا 10/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی(2)

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  10/05 تا 20/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی(2)

  جوانانساحلی

  استان داوطلب

  10/05 تا 20/05/96

  اردوی تدارکاتی جهانی(2)

  نوجوانانساحلی

  استان داوطلب

  10/05 تا 20/05/96

  مسابقات جهانی

  بزرگسالان ساحلی

  کشور داوطلب

  20/05 تا 22/05/96

  مسابقات جهانی

  جوانانساحلی

  کشور داوطلب

  20/05 تا 22/05/96

  مسابقات جهانی

  نوجوانانساحلی

  کشور داوطلب

  20/05 تا 22/05/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  25/05 تا 04/06/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  جوانانساحلی

  استان داوطلب

  25/05 تا 04/06/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  نوجوانانساحلی

  استان داوطلب

  25/05 تا 04/06/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  بزرگسالان ساحلی

  استان داوطلب

  8/06 تا 15/06/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  جوانانساحلی

  استان داوطلب

  8/06 تا 15/06/96

  المپیک ساحلی         اردوی تدارکاتی

  نوجوانانساحلی

  استان داوطلب

  8/06 تا 15/06/96

  مسابقات المپیک ساحلی

  بزرگسالان ساحلی

  آمریکا

  15/06 تا 20/06/96

  مسابقات المپیک ساحلی

  جوانانساحلی

  آمریکا

  15/06 تا 20/06/96

  مسابقات المپیک ساحلی

  نوجوانانساحلی

  آمریکا

  15/06 تا 20/06/96

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان(پهلوانی  ) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (1)

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  18/01تا 28/01/96

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (2)

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  02/02 تا 12/02/96

  اردوی تدارکاتی کشورهای اسلامی (3)

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  17/02 تا 27/02/96

  بازیهای کشوهای اسلامی

  بزرگسالان پهلوانی

  باکو

  27/02تا 30/02/96

  انتخابی تیم ملی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  نیمه دوم تیر ماه

  لیگ کشتی پهلوانی میان استانی

  نوجوانان پهلوانی

  استان داوطلب

  تیر ماه 

  لیگ کشتی پهلوانی میان استانی

  جوانان پهلوانی

  استان داوطلب

  تیرماه

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم(1)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  07/05 تا 17/05/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم(2)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  22/05 تا 2/06/96

  اردوی تدارکاتی  جام مدوید

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  18/06 تا 25/06/96

  جام مدوید

  بزرگسالان پهلوانی

  بلاروس

  25/06 تا 26/06/96

  اردوی تدارکاتی ایندورگیم (3)

  بزرگسالان آلیش

  استان داوطلب

  07/06 تا 17/06/96

  مسابقات ایندور گیم کشتی پهلوانی

  بزرگسالان پهلوانی

  ترکمنستان

  17/06تا 27/06/95

  اردوی تدارکاتی تیم ملی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  10/07 تا20/07/96

  اردوی تدارکاتی تیم ملی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  25/07تا 05/08/95

  اردوی تدارکاتی تیم ملی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  10/08 تا 20/08/96

  مسابقات جهانی کشتی پهلوانی

  بزرگسالان پهلوانی

  مشارکتی - بلاروس

  20/08 تا 22/08

  جام  جایزه بزرگ پهلوانی (1)

  بزرگسالان پهلوانی

  کشور داوطلب

  آبانماه

  جام جایزه بزرگ پهلوانی(2)

  جوانان پهلوانی

  کشور داوطلب

  آبانماه

  قهرمان کشوری

  نوجوانان پهلوانی

  استان داوطلب

  دیماه 96

  قهرمان کشوری

  جوانان پهلوانی

  استان داوطلب

  دیماه 96

  قهرمان کشوری

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  دیماه 96

  اردوی مسابقات جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  23/10 تا 1/11/96

  مسابقات جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان پهلوانی

  استان داوطلب

  30/10 تا 1/11/96

  مسابقات  قهرمانی عمومی کشور  

  نوجوانان- پهلوانی

  استان داوطلب

  اسفند ماه

  مسابقات  قهرمانی عمومی کشور

  جوانان – پهلوانی

  استان داوطلب

  اسفند ماه

  مسابقات  قهرمانی عمومی کشور

  بزرگسالان –پهلوانی

  استان داوطلب

  اسفند ماه

   


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان( چوخه  ) کشور در سال 1396

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  جشنواره کشتی  با چوخه

  بزرگسالان چوخه

  شیروان

  12فروردین ماه

  جشنواره کشتی  با چوخه

  بزرگسالان چوخه

  بجنورد

  13فروردین ماه

  جشنواره کشتی  با چوخه

  بزرگسالان چوخه

  اسفراین

  14فروردین ماه

  جشنواره کشتی  با چوخه

  بزرگسالان چوخه

  فاروج

  14فروردین ماه

  مسابقات قهرمان کشوری

  بزرگسالان چوخه

  استان داوطلب

  نیمه دوم اردیبهشت

  جشنواره کشتی  با چوخه

  بزرگسالان چوخه

  آشخانه

  25 شهریور ماه 

  30مسابقه کشتی با  چوخه

  بزرگسالان چوخه

  ارکان

  شهریور ماه 

  مسابقه کشتی با  چوخه

  بزرگسالان چوخه

  باغچق

  10 مهرماه 

  مسابقه کشتی با  چوخه

  بزرگسالان چوخه

  آوا

  22 بهمن ماه  

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی پیشکسوتان در سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  مسابقات قهرمان کشوری

  پیشکسوتان

  استان داوطلب

  مرداد ماه 96

  مسابقات قهرمانی جهان پیشکسوتان

  پیشکسوتان

  بلغارستان

  18/07تا23/07/96

   

  زمانبندی اجرای برنامه کمک به توسعه کشتی های پهلوانی

  شرح