نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

اصلاحیه نهایی تقویم فنی کشتی آزاد و فرنگی کشور تا پایان سال اعلام شد
 • ۹:۸ ۱۳۹۵/۸/۳
 • اصلاحیه نهایی تقویم فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی تا پایان سال 1395 اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه نهایی تقویم فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمام رده های سنی تا پایان سال 1395 به شرح زیر اعلام شد.


   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نونهالان و خردسالان کشتی آزاد کشور درشش ماه دوم سال 1395

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی روز کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  20/08تا 25/08/95

  تورنمنت بین المللی روز کودک

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  اصفهان

  26/08تا 28/08/95

  برگزاری اردوی بستر سازی (چهارم)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  28/09تا2/10/95

  جشنواره نونهالان

  نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  13/11/تا 15/11/95

  برگزاری اردوی بستر سازی (پنجم)

  خردسالان-نونهالان -آزاد

  استان داوطلب

  2/12/تا 6/12/95

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی نونهالان و خردسالان کشتی فرنگی  کشور درشش ماه دوم سال 1395

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی روز کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  20/08تا 25/08/95

  تورنمنت بین المللی روز کودک

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  اصفهان

  26/08تا 28/08/95

  برگزاری اردوی بستر سازی (چهارم)

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  28/09تا2/10/95

  جشنواره نونهالان کشتی کشور (رقایت های تیم به تیم)

  نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  13/11/تا 15/11/95

  برگزاری اردوی بستر سازی (پنجم  )

  خردسالان-نونهالان -فرنگی

  استان داوطلب

  2/12تا 6/12/95

   

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی آزاد  کشور درشش ماه دوم سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی  تورنمنت بین المللی جام  سایتی یف (روسیه)

  نوجوانان- آزاد

  تهران-خانه کشتی

  22/07 تا 28/7/95

  تورنمنت بین المللی جام  سایتی یف(روسیه)

  نوجوانان- آزاد

  کراسنویارسک -روسیه

  30/07 تا 02/08/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی(اول)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  15/09تا22/09/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان آزاد

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان آزاد

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  نوجوانان آزاد

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی(دوم)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  15/11تا25/11/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  نوجوانان- آزاد

  تهران

  04/12 تا 06/12/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی(سوم)

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  10/12 تا 20/12/95

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

  نوجوانان- آزاد

  استان داوطلب

  22/01 تا 30/01/96

  تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

  نوجوانان- آزاد

  ایران

  30/01 تا 01/02/96

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی فرنگی کشور درشش ماه دوم سال 1395

   

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی مقدماتی تیم ملی(اول)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  15/09 تا 22/09/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  نوجوانان فرنگی

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف)

  نوجوانان فرنگی

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  نوجوانان فرنگی

  استان داوطلب

  06/11 تا 08/11/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی(دوم)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  15/11تا25/11/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  نوجوانان- فرنگی

  تهران

  04/12 تا 06/12/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی(سوم)

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  10/12 تا 20/12/95

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

  نوجوانان- فرنگی

  استان داوطلب

  22/12 تا 30/01/96

  تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

  نوجوانان- فرنگی

  ایران

  30/01 تا 01/02/96

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  سنی جوانان کشتی آزاد  کشور درشش ماه دوم سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  جوانان آزاد

  اسلام آباد

  31/06 تا 2/07/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  جوانان آزاد

  تبریز

  07/07تا 09/07/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  جوانان آزاد

  خوی

  07/07 تا 09/07/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  جوانان- آزاد

  استان داوطلب

  26/07تا28/07/95

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  01/08 تا 08/08/95

  برگزاری رقابت های بین المللی جام شاهد

  جوانان-آزاد

  ایران

  05/08 تا 07/08/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (اول )

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  18/08 تا 28/08/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(دوم)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  08/09 تا 18/09/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(سوم)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  28/09 تا 08/10/95

  اردوی تدارکاتی جهان پهلوان تختی

  جوانان -آزاد

  استان داوطلب

  18/10تا 28/10/95

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان -آزاد

  تهران

  30/10تا 01/11/95

  اردوی تدارکاتی تورنمنت دانکلوف

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب


  تورنمنت بین المللی دانکلوف

  جوانان-آزاد

  بلغارستان

  18/01تا 20/01/96

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(چهارم)

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  15/12 تا 25/12/95

  برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی

  جوانان-آزاد

  استان داوطلب

  نیمه دوم فروردین  96

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان  کشتی فرنگی  کشور درشش ماه دوم سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  جوانان فرنگی

  اسلام آباد

  30/06 تا 1/07/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  جوانان فرنگی

  رشت

  07/07 تا 09/ 07/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  جوانان فرنگی

  خوی

  07/07 تا 09/07/95

  اردوی تدارکاتی رقابت های بین المللی تورلیخانف

  جوانان فرنگی

  قزاقستان

  09/07 تا 16/07/95

  رقابت های بین المللی تورلیخانف

  جوانان فرنگی

  قزاقستان

  16/07 تا 18/07/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  26/07تا 28/07/95

  اردوی تدارکاتی جام شاهد

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  01/08 تا 08/08/95

  برگزاری رقابت های بین المللی جام شاهد

  جوانان-فرنگی

  ایران

  05/08 تا 07/08/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(اول)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  18/08 تا 28/08/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(دوم)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  08/09 تا 18/09/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (سوم)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  28/09 تا 08/10/95

  اردوی تدارکاتی جهان پهلوان تختی

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  18/10تا 28/10/95

  جام جهان پهلوان تختی

  جوانان-فرنگی

  ایران

  30/10تا 01/11/95

  اردوی تورنمنت سیراکوف

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  30/11 تا 6/12/95

  تورنمنت بین المللی جام سیراکوف

  جوانان-فرنگی

  بلغارستان

  06/12 تا 08/12/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی(اول)

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  15/12 تا 25/12/95

  برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی

  جوانان-فرنگی

  استان داوطلب

  نیمه دوم فروردین  96

   

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان  کشتی آزاد  کشور در شش ماه دوم سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی (هندوستان)

  بزرگسالان آزاد

  تهران خانه کشتی

  08/07تا 15/07/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (1)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  08/07 تا 18/07/95

  تورنمنت بین المللی (هندوستان)

  بزرگسالان آزاد

  هند

  15/07تا 22/07/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (2)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  23/07  تا 30/07/95

  اردوی تدارکاتی  تورنمنت مسابقات دانشجویان جهان

  بزرگسالان -آزاد

  خانه کشتی

  25/07 تا 02/08/95

  لیگ باشگاههای کشور (مرحله دوم-فینال -مقدماتی)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران

  29/07 تا 01/08/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  07/08 تا 14/08/95

  مسابقات جهانی  دانشجویان

  بزرگسالان -آزاد

  ترکیه

  04/08 تا 09/08/95

  اردوی تدارکاتی تیم ملی جهانی غیر المپیکی ها(1)

  بزرگسالان آزاد

  تهران خانه کشتی

  08/08 تا 18/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان آزاد

  فارس

  11/08 تا 13/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان آزاد

  استان داوطلب

  12/08 تا 14/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

  بزرگسالان آزاد

  کرمانشاه

  19/08 تا 21/08/95

  اردوی تدارکاتی تیم ملی جهانی غیر المپیکی ها(2)

  بزرگسالان آزاد

  تهران خانه کشتی

  22/08 تا 02/09/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (4)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  21/08 تا 01/09/95

  اردوی تدارکاتی جام  جایزه بزرگ

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  27/08 تا 03/09/95

  تورنمنت  تدارکاتی جام جایزه بزرگ

  بزرگسالان -آزاد

  آذربایجان-باکو

  04/09 تا 6/09/95

  اردوی تدارکاتی تیم ملی جهانی غیر المپیکی ها(3)

  بزرگسالان آزاد

  تهران خانه کشتی

  07/09تا 17/09/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (5)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  09/09 تا 19/09/95

  جام باشگاههای جهان

  بزرگسالان -آزاد

  اکراین

  10/09 تا 12/09/95

  مسابقات جهانی غیر المپیکی ها

  بزرگسالان آزاد

  مجارستان

  18/09 تا 22/09/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (6)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  26/09 تا 7/10/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  بزرگسالان - آزاد

  تهران

  28/09 تا 30/09/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی (1)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  12/10تا 24/10/95

  اردوی تدارکاتی جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  22/10تا 29/10/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی (2)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  29/10تا 11/11/95

  جام جهان پهلوان تختی

  بزرگسالان -آزاد

  تهران

  29/10تا 02/11/95

  اردوی تدارکاتی جام یارگین

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  01/11 تا 07/11/95

  اردوی تدارکاتی جام جایره بزرگ پاریس

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  01/11 تا8/11/95

  تورنمنت  بین المللی یارگین

  بزرگسالان -آزاد

  روسیه

  08/11 تا 12/11/95

  اردوی تدارکاتی یاشاردوغو

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  08/11 تا 15/11/95

  تورنمنت  بین المللی  پاریس

  بزرگسالان -آزاد

  فرانسه

  09/11 تا 12/11/95

  تورنمنت  بین المللی یاشاردوغو

  بزرگسالان -آزاد

  ترکیه

  16/11 تا 18/11/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی (3)

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی

  16/11 تا 29/11/95

  اردوی تدارکاتی تورنمنت مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  تهران خانه کشتی


  تورنمنت  بین المللی  مدوید

  بزرگسالان -آزاد

  بلاروس

  25/06تا 26/06/96

  جام جهانی کشتی آزاد

  بزرگسالان آزاد

  تهران

  29/11تا 02/12/95

  اردوی مقدماتی  تیم ملی (7)

  بزرگسالان -آزاد

  خانه کشتی

  15/12 تا 25/12/95

   

  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان   کشتی فرنگی  کشور در شش ماه دوم سال 1395

  شرح

  رده سنی رشته

  محل برگزاری

  زمان برگزاری

  اردوی مقدماتی تیم ملی (1 )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  8/07 تا 18/07/95

  اردوی تدارکاتی دانشجویان جهان

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  25/7 تا 02/08/95

  لیگ باشگاههای کشور (مرحله دوم-مقدماتی-فینال)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران

  29/07 تا 01/08/95

  رقابت های دانشجویان جهان

  بزرگسالان -فرنگی

  ترکیه

  04/08 تا 09/08/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی (2)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  08/08 تا 18/08/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی جهانی غیر المپیکی ها (1)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  08/08 تا 18/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

  بزرگسالان فرنگی

  استان داوطلب

  11/08 تا 13/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف)

  بزرگسالان فرنگی

  فارس

  12/08تا 14/08/95

  برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

  بزرگسالان فرنگی

  کرمانشاه

  18/08تا 20/08/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی (3)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  22/08 تا 02/09/95

  اردوی تدارکاتی  تیم ملی جهانی غیر المپیکی ها(2)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  22/08 تا 02/09/95

  اردوی  تدارکاتی جام جایزه بزرگ باکو

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  27/08 تا 03/09/95

  تورنمنت بین المللی  جام جایزه بزرگ

  بزرگسالان -فرنگی

  آذربایجان-باکو

  04/09 تا 06/09 /95

  اردوی تدارکاتی جهانی غیر المپیکی ها(3)

  بزرگسالان -فرنگی

  استان داوطلب

  07/09 تا 17/09/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی (4)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  07/09تا 17/09/95

  جام باشگاههای کشتی فرنگی

  بزرگسالان -فرنگی

  مجارستان

  18/09 تا 19/09/95

  مسابقات جهانی غیر المپیکی ها

  بزرگسالان -فرنگی

  مجارستان

  18/09 تا 22/09/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی (6 )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  30/09تا 10/10/95

  برگزاری رقابتهای عمومی (open)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران

  01/10 تا 03/10/95

  اردوی مقدماتی تیم ملی (7 )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  17/10تا 27/10/95

  اردوی تدارکاتی جام تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  22/10تا 29/10/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی (1)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  02/11تا 12/11/95

  تورنمنت جام تختی

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران

  29/10تا 02/11/95

  اردوی تدارکاتی وهبی امره

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی


  اردوی تدارکاتی زومباتلی

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی


  تورنمنت بین المللی  جام وهبی امره

  بزرگسالان -فرنگی

  ترکیه

  02/2تا 3/02/96

  اردوی تدارکاتی جام جهانی (2)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  17/11 تا 27/11/95

  تورنمنت بین المللی جام زومباتلی

  بزرگسالان -فرنگی

  مجارستان

  8/01تا 12/01/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی تیم ملی (3 )

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  02/12 تا 12/12/95

  اردوی تدارکاتی جام جهانی تیم ملی (4)

  بزرگسالان -فرنگی

  تهران خانه کشتی

  16/12/تا 26/12/95

  جام جهانی کشتی

  بزرگسالان فرنگی

  تهران

  26/12تا 28/12/95

   

   

   

   

   

   

  http://iwf.ir/lnks/47221/-.aspx